Các kỹ thuật dạy học tích cực/Kỹ thuật phòng tranh

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Kĩ thuật này có thể sử dụng cho hoạt động cá nhân hoặc hoạt động nhóm.

  • GV nêu câu hỏi/ vấn đề cho cả lớp hoặc cho các nhóm.
  • Mỗi thành viên (hoạt động cá nhân) hoặc các nhóm (hoạt động nhóm) phác hoạ những ý tưởng về cách giải quyết vấn đề trên một tờ bìa và dán lên tường xung quanh lớp học như một triển lãm tranh.
  • HS cả lớp đi xem "triển lãm" và có thể có ý kiến bình luận hoặc bổ sung.
  • Cuối cùng, tất cả các ph¬ương án giải quyết được tập hợp lại và tìm ph¬ương án tối ưu.

Liên kết đến đây