Các kỹ thuật dạy học tích cực/Kỹ thuật tia chớp

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Kỹ thuật tia chớp là một kỹ thuật huy động sự tham gia của các thành viên đối với một câu hỏi nào đó, hoặc nhằm thu thông tin phản hồi nhằm cải thiện tình trạng giao tiếp và không khí học tập trong lớp học, thông qua việc các thành viên lần lượt nêu ngắn gọn và nhanh chóng (nhanh như chớp!) ý kiến của mình về câu hỏi hoặc tình trạng vấn đề.

Quy tắc thực hiện:

  • Có thể áp dụng bất cứ thời điểm nào khi các thành viên thấy cần thiết và đề nghị;
  • Lần lượt từng người nói suy nghĩ của mình về một câu hỏi đã thoả thuận, ví dụ: Hiện tại tôi có hứng thú với chủ đề thảo luận không?
  • Mỗi người chỉ nói ngắn gọn 1-2 câu ý kiến của mình;
  • Chỉ thảo luận khi tất cả đã nói xong ý kiến.

Liên kết đến đây