Cơ chế tác động của testosterone

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Hầu hết các ảnh hưởng của testosterone đều liên quan đến tác động đến tổng hợp protein trong các tế bào đích. Nghiên cứu tác động của testosterone đến các tế bào tuyến tiền liệt (một trong những cơ quan chịu tác động của hormone này) đã cung cấp nhiều thông tin về cơ chế tác động nội bào của testosterone. Tại tuyến tiền liệt, testosterone xâm nhập vào tế bào trong vài phút (sau khi được tiết ra từ dịch hoàn), được biến đổi thành dehydrotestosterone và kết hợp với receptor protein trong tế bào chất. Phức hợp receptor-dehydrotestosterone vào trong nhân tế bào, kết hợp với protein nhân và là yếu tố khởi sự cho quá trình sao mã tổng hợp RNA. Trong khoảng 30 phút, RNA polymerase được hoạt hoá và tăng số lượng RNA và sau đó là tăng lượng protein được tổng hợp. Sau vài ngày, lượng DNA trong các tế bào cũng như số lượng tế bào của tuyến tiền liệt tăng lên.

Như vậy, tác động của testosterone đến các cơ quan đích (đặc biệt là các cơ quan quyết định các đặc điểm sinh dục cấp hai) được thực hiện thông qua ảnh hưởng đến quá trình sinh tổng hợp protein.

Ở một số mô khác, testosterone được chuyển thành 5 alpha androstanediol và phát huy tác dụng tương tự (nhưng thấp hơn nhiều ) dehydrotestosterone.

Môt số loại mô đích không có enzyme tương ứng trong tế bào để chuyển testosterone thành dehydrotestosterone. Trong những trường hợp này, testosterone sẽ tác đông trực tiếp đến quá trình tổng hợp protein. Cơ chế tác động này được thấy trong quá trình phát triển của phụ dich hoàn, ống dẫn tinh, nang tuyến của bào thai (nam) và có thể ở các cơ quan khác như cơ, xương, thanh quản và đặc biệt trong quá trình hình thành tinh trùng.

trang trước Hormon sinh dục namCơ chế tác động của testosterone trang tiếp

Liên kết đến đây