Hormon sinh dục và sinh lý sinh sản của nam

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

PHẦN 1: Hình thành tinh trùng

PHẦN II:Giao hợp và các yếu tố ảnh hưởng

  • Ảnh hưởng của các kích thích thần kinh
  • Các giai đoạn của quá trình giao hợp

PHẦN III: Vai trò của hormon


Nguyễn Bá Tiếp

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.