Quá trình thành thục của tinh trùng trong phụ dịch hoàn

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Hoạt động: Sau khi ra khỏi dịch hoàn, tinh trùng mất khoảng 6 ngày để di chuyển qua phụ dịch hoàn (dịch hoàn phụ hay mào tinh - epididymis).

Khi ra khỏi các ống sinh tinh, tinh trùng hầu như không có khả năng hoạt động và không có khả năng thụ tinh nếu có sự hiện diện của trứng. Sau khi ở trong phụ dịch hoàn khoảng 18 giờ đến 10 ngày, tinh trùng có khả năng vận động mặc dù có sự hiện hiện của những yếu tố ức chế vận động để giữ tinh trùng ở trạng thái "đứng yên" cho đến tận sau khi phóng tinh. Cũng sau thời gian đó, tinh trùng có khả năng thụ tinh nếu gặp trứng (quá trình thành thục đã diễn ra). Có thể trong phụ dịch hoàn không có quá trình đặc biệt nào để giúp tinh trùng thành thục ngoài quá trình "lớn lên" của tinh trùng. Tuy nhiên, các tế bào Sertoli và các tế bào biểu mô của phụ dịch hoàn tiết ra dịch tiết chứa hormon (cả testosterone và estrogens), các enzyme và các chất dinh dưỡng. Những chất tiết này có khả năng ảnh hưởng đến sự thành thục của tinh trùng.

Dự trữ tinh trùng: Một lượng nhỏ tinh trùng có thể được dự trữ trong phụ dịch hoàn nhưng hầu hết tinh trùng được dự trữ trong ống dẫn tinh (vas deferens). Tinh trùng có thể được dự trữ tới vài tháng. Chỉ có điều cần làm rõ là sự dự trữ tinh trùng có diễn ra hay không nếu nam giới hoạt động tình dục bình thường. Với những trường hợp hoạt động tình dục (hay phóng tinh) nhiều hơn bình thường, quá trình dự trữ tinh trùng thường kéo dài không quá vài ngày.

Sinh lý của tinh trùng trưởng thành: Tinh trùng khỏe mạnh có khả năng vận động tiến thẳng trong môi trường dịch tiết của đường sinh dục với tốc độ khảng 1-4mm/phút nhờ vận động của đuôi. Trong môi trường trung tính hay kiềm nhẹ, khả năng vận động được tăng cường và ngược lại, trong môi trường acid nhẹ, vận động bị ức chế; acid mạnh có thể làm chết tinh trùng nhanh chóng.

Nếu nhiệt độ tăng, khả năng vận động của tinh trùng cao hơn nhưng kèm theo đó là quá trình trao đổi chất của tinh trùng cũng diễn ra nhanh hơn nên thời gian sống của tinh trùng sẽ ngắn hơn. Ở điều kiện bình thường, tinh trùng có thể sống trong đường sinh dục nam nhiều tuần nhưng khi di chuyển vào đường sinh dục của nữ , tinh trùng chỉ có thể sống từ 1-2 ngày.

Quay lại: Hormon sinh dục và sinh lý sinh sản của nam

Liên kết đến đây