Sinh lý nội tiết và sinh sản

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Đây là bài sơ thảo. Xin viết mọi góp ý và sửa đổi vào mục "Bổ sung& sửa đổi"! Trân trọng cảm ơn!

  • Hormone tuyến cận giáp (Parathyroid hormones)
  • Hormone tuyến thượng thận (Adrenal hormones)
  • Mang thai và tiết sữa (Pregnancy and Lactation)
  • Tài liệu tham khảo

Nguyễn Bá Tiếp

Liên kết đến đây