Tuyến giáp và các hormon trao đổi chất

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Giới thiệu[sửa]

Tuyến giáp (thyroid gland) nằm hai bên phía sau thanh quản, trước khí quản. Hai hormon thyroxine và triiodothyronine của tuyến giáp ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất của cơ thể. Ngoài ra, tuyến giáp còn tiết calcitonin, một hormon đóng vai trò quan trọng trong trao đổi canxi. Thiểu năng tuyến giáp dẫn đến giảm nhịp độ các phản ứng của quá trình trao đổi chất tới 40%. Ngược lại, nếu tuyến giáp hoạt động tiết quá mức (cường tuyến giáp hay ưu năng tuyến giáp) sẽ có thể làm tăng nhịp độ phản ứng tới 60-100%. Hoạt động tiết của tuyến trước hết được điểu khiển bởi hormon kích thích tuyến giáp (thyroid-stimulating hormone) do thùy trước tuyến yên tiết ra.

Tuyến giáp bao gồm các túi tuyến (follicles) có đường kính 150 đến 300 micron do các tế bào túi tuyến (cuboidal epitheliod cells) tạo thành. Dịch tiết từ các tế bào này được chứa trong các follicle.

Các nội dung chính[sửa]


Nguyễn Bá Tiếp

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.