Hormon sinh dục và sinh lý sinh sản của nữ

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Sơ lược giải phẫu cơ quan sinh sản nữ

Hormon sinh dục nữ

Chu kỳ rụng trứng và chức năng của các hormon kích thích sinh sản

Các estrogen

Progesteron

Điều hòa chu kỳ kinh nguyệt

Tác động qua lại giữa buồng trứng và trục dưới đồi thị - tuyến yên

Bất bình thường trong hoạt động tiết của buồng trứng

Tình dục của nữ

Thụ tinh và sinh con

trang trước

Liên kết đến đây