Cơ khí thủy công

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Cơ khí thủy công là các thiết bị cơ khí trong nhà máy thủy điện bao gồm các hệ thống cầu trục chân dê, lưới chắn rác, cửa vận hành, cửa sửa chữa, cửa hạ lưu, các loại dầm nâng...Những thiết bị này kết hợp cùng các bộ phận khác để có thể vận hành một nhà máy thủy điện.