Tìm hiểu về FET, Hà Thành Long

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tên đề tài Tìm hiểu về FET
Tên môn học Kỹ Thuật Điện Tử
Tên giáo viên hướng dẫn Nguyễn Phan Kiên
Học hàm Giáo sư
Học vị Tiến Sỹ
Tên trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Tên khoa Cơ khí
Bộ môn Cơ Điện Tử
Tên sinh viên làm tiểu luận Hà Thành Long
Tên lớp Cơ điện tử 1
Khóa học k52
Thời gian làm tiểu luận 2 tuần

Nội dung tóm tắt[sửa]

Tìm hiểu về FET

Giấy phép[sửa]

Download[sửa]

Liên kết đến đây