CLB: Phương pháp Dạy và Học/Thư mời tham gia

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
  • = Email mời tham dự =
   Kính gửi toàn thể  Quý Anh Chị Em, , 

Xuất phát từ Tâm nguyện chung của Quý Anh Chị Em, Tiếp thu ý tưởng Dự Án "Xây Dựng các CLB khoa học VLOS", Đề án CLB Phương pháp Dạy và học nhằm mục tiêu thiết thực góp phần vận dụng "Phương pháp Dạy và học tích cực" trong các trường phổ thông nói riêng, trong môi trường Xã hội Giáo dục nói chung.

Về "Lý luận Phương pháp Dạy và học” , trên toàn thế giới đã có rất nhiều trước tác nổi tiếng. Từ vài năm nay, ngành Giáo dục Việt nam cũng đã và đang khởi động mạnh mẽ các chương trình tập huấn, đào tạo, thực hành về "Đổi mới PPDH", từ Lý luận tới thực tiễn, từ học tới hành cũng còn "khoảng cách"…

"CLB Phương pháp Dạy và học" là nơi trao đổi thông tin, giao lưu học hỏi, nối những tấm lòng yêu nghề, quy tụ nhân tài trong và ngoài ngành GD-ĐT, ... giúp chúng ta có thêm nhiều ứng dụng xuất sắc các PPDH tiên tiến, góp phần đào tạo thế hệ trẻ thông minh, nhân ái, năng động...

   Xin Trân trọng Kính mời Quý Anh Chị Em quan tâm 
  và  nhiệt tình hưởng ứng, chung tay gây dựng CLB  PPDH,  
  góp phần xứng đáng phát triển sự nghiệp Giáo dục Việt Nam.


"Đề án CLB Phương pháp Dạy và học trình bày tại trang CLB Phương pháp Dạy và học , Kính Mời Quý Anh Chị Em tiếp tục giúp những ý kiến quý báu để hoàn thiện các tiêu chí và phương án hoạt động... đặng đưa CLBPPDH vào hoạt động thực sự có chất lượng và hữu ích.

Kính chúc Toàn thể Quý Anh Chị Em cùng Quý Quyến Sức khoẻ, Thành Công và Hạnh Phúc.

TRÂN TRỌNG.Ý kiến của bạn[sửa]

Mời các bạn tham gia đóng góp ý kiến về ý tưởng này.


xem tất cả các ý kiến

Liên kết đến đây