CLB Phương pháp Dạy và Học

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên google-plus In trang này

CLB Phương pháp Dạy và Học

DẠY và HỌC là quá trinh hình thành và hoàn thiện nhận thức, tư duy, tình cảm, năng lực hoạt động... Tiêu điểm không chỉ là "DẠY và HỌC điều gì" mà còn là "DẠY và HỌC theo cách như thế nào". Ngoài ra, Phương Pháp Dạy và Học có một vị trí vô cùng trọng yếu với tiến trình DẠY và HỌC trong các môi trường giáo dục toàn diện: Nhà Trường - Gia Đinh - Xã Hội. CLB Phương pháp Dạy và học của VLOS đồng hành cùng các bạn trong sự nghiệp nâng cao chất lượng Giáo Dục và Đào tạo Việt Nam.

Xem Đề án CLB Phương pháp Dạy và Học

TỦ TƯ LIỆU VÀ BÀI VIẾT LIÊN QUAN

  • « Mới nhất
  • ‹ Mới hơn
  • Cũ hơn ›


Liên kết đến đây

Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên google-plus In trang này