Thảo luận:CLB Phương pháp Dạy và Học

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tôi bỏ một số liên kết đỏ, hình đỏ. Đơn giản hóa một số font chữ để thân thiện với nhiều nhóm độc giả. Tôi nghĩ Trang giao diện này đã đạt tiêu chuẩn rồi. Cao Xuân Hiếu (thảo luận) 08:36, ngày 6 tháng 8 năm 2008 (EDT)

Các hiệu chỉnh của anh rất hợp lý, và hiệu quả. Rất cảm ơn các anh. Trang đó cũng còn nhiều link phụ chưa làm xong, Hlinh xin bổ sung sau. Hữu Linh (thảo luận) 09:03, ngày 6 tháng 8 năm 2008 (EDT)

Hướng dẫn update tự động

  • Nếu bạn muốn bài viết của bạn được liệt kê vào trang chủ của CLB PPDH, bạn chỉ cần bỏ đoạn mã sau vào bài viết đó

[[Thể loại:Phương pháp dạy học]] .


Test