Giáo viên cần tránh là “nô lệ” của SGK

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Bộ GD – ĐT đã đưa ra 5 yêu cầu đối với việc đổi mới phương pháp dạy học của giáo viên (GV), đó là:

  1. Phát huy tính tích cực, hứng thú trong học tập của học sinh (HS) và vai trò chủ đạo của GV;
  2. Thiết kế bài giảng phải khoa học, sắp xếp hợp lý hoạt động của GV và HS, tránh nặng nề quá tải;
  3. Cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, khuyến khích sử dụng hợp lý giáo án điện tử;
  4. Sử dụng ngôn ngữ chuẩn xác, sinh động, dễ hiểu và tác phong của người GV phải thân thiện;
  5. Coi trọng đúng mức hơn nữa tới việc giúp đỡ HS yếu kém, dạy sát đối tượng.

Liên kết đến đây