Lập kế hoạch cho việc học tập độc lập của học sinh

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Lúc này bạn đã có một khái niệm về những gì mà những người học tập độc lập sẽ làm việc trong một lớp học và những kỹ năng của sự độc lập mà chúng ta cần đến, xác định quy trình nào bạn sẽ muốn thiết lập đầu tiên. Hoạch định một bài học trong đó bạn sẽ giảng dạy một quy trình cho lớp học. Quy trình này trở thành mục tiêu của bài học. Giảng dạy quy trình này, làm theo nó, và kiểm tra sự hiểu bài của học sinh về quy trình này.

Thực hành quy trình

Nếu bạn từ bỏ bất kỳ nổ lực nào khác trong sự chỉ dẫn quy trình, chúng tôi có thể tiên đoán rằng chúng ta sẽ không ngừng nhắc nhở học sinh của chúng ta về quy trình này. Thay vì, từ bỏ sự chỉ dẫn sau khi kiểm tra sự hiểu bài, hoạch định một khoảng thời gian trong đó học sinh sẽ thực hành qui trình này. Hãy để chúng vào lớp, đọc và theo những hướng dẫn trên bảng đen, trả lời lại dấu hiệu của lớp, hoặc đưa ra những nội dung phù hợp mà học sinh cần thực hành trong đó tất cả năng lượng trung tính của chúng được tập trung cho quy trình hay kỹ năng đó. Bất kỳ nội dung nào mà bạn đưa cho chúng sử dụng và những phân công công việc hay những hoạt động mà bạn đưa cho học sinh thực hiện chỉ là những phương tiện cho việc thực hành quy trình đặc biệt đó.

Người giáo viên nên di chuyển hay ở một vị trí thích hợp để theo dõi và và cung cấp những kiến thức đặc biệt về kết quả trong những nổ lực của học sinh với quy trình đó. Ghi nhớ tổng quát trong việc áp dụng để thực hành có hiệu quả. Để việc học tập được nhanh hơn, chúng ta thực hành theo số đông (có nghĩa là hoạch định những lần thực hành ngắn, thường xuyên và khoảng cách gần nhau, với sự phản hồi ý kiến). Trong vài ngày đầu tiên, phần lớn sự tập trung và ý kiến phản hồi của bạn sẽ nằm trong những quy trình mà bạn đã chỉ dẫn và đang tiếp tục thực hành. học sinh sẽ nhanh chóng làm quen với thời điểm luôn thường xuyên xảy ra. Lúc này chỉ cần một đề cập nhỏ là giữ cho quy trình trở nên sắc bén, rồi chúng ta tiếp tục chỉ dẫn cho quy trình mới.

Rss.jpg
Mời bạn đón đọc các bài viết tiếp theo bằng cách đăng kí nhận tin bài viết qua email hoặc like fanpage Thuvienkhoahoc.com để nhận được thông báo khi có cập nhật mới.

Nguồn[sửa]

  • Làm chủ phương pháp giảng dạy, Madeline Hunter và Robin Hunter (Nhóm dịch: Nguyễn Đào Quý Châu), NXB ĐHQG thành phố Hồ Chí Minh, 2004.
  • Nguyên tác: MASTERY TEACHING – 2004 NXB – Corwin Press. inc. Asage Publications Company.

Liên kết đến đây