Chương trình môn Tin học/Nội dung giáo dục/Lớp 10

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Chủ đề A. Máy tính và xã hội tri thức[sửa]

Yêu cầu cần đạt Nội dung
- Phân biệt được thông tin và dữ liệu, nêu được ví dụ minh hoạ.

- Chuyển đổi được giữa các đơn vị lưu trữ thông tin: B, KB, MB,...

- Nêu được sự ưu việt của việc lưu trữ, xử lí và truyền thông tin bằng thiết bị số.

Dữ liệu, thông tin và xử lí thông tin Tin học và xử lí thông tin
- Trình bày được những đóng góp cơ bản của tin học đối với xã hội, nêu được ví dụ minh hoạ.

- Nêu được ví dụ cụ thể về thiết bị thông minh. Giải thích được vai trò của những thiết bị thông minh đối với sự phát triển của xã hội và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

- Nhận biết được một vài thiết bị số thông dụng khác ngoài máy tính để bàn và laptop, giải thích được các thiết bị đó cũng là những hệ thống xử lí thông tin.

- Giới thiệu được các thành tựu nổi bật ở một số mốc thời gian để minh hoạ sự phát triển của ngành tin học.

Vai trò của máy tính và các thiết bị thông minh trong nền kinh tế tri thức
- Khởi động được một số thiết bị số thông dụng, sử dụng được các tệp dữ liệu, các chức năng và phần mềm ứng dụng cơ bản cài sẵn trên các thiết bị đó. Kĩ năng sử dụng thiết bị số của mỗi công dân.
- Thực hiện được các phép tính cơ bản AND, OR, NOT, giải thích được ứng dụng của hệ nhị phân trong tin học. Giải thích được sơ lược việc số hoávăn bản, hình ảnh, âm thanh.

- Giải thích được sơ lược về chức năng của bảng mã chuẩn quốc tế (Ví dụ: Unicode).

CS

Biểu diễn thông tin

Chủ đề B. Mạng máy tính và Internet[sửa]

Yêu cầu cần đạt Nội dung
- Trình bày được những thay đổi về chất lượng cuộc sống, phương thức học tập và làm việc trong xã hội mà ở đó mạng máy tính được sử dụng phổ biến.

- So sánh được mạng LAN và Internet.

- Nêu được một số dịch vụ cụ thể mà Điện toán đám mây cung cấp cho người dùng.

- Nêu được khái niệm Internet vạn vật (IoT).

- Nêu được ví dụ cụ thể về thay đổi trong cuộc sống mà IoT đem lại. Phát biểu ý kiến cá nhân về ích lợicủa IoT.

Khái niệm mạng máy tính, Internet, IoT. Phân loại mạng máy tính. Internet hôm nay và ngày mai
- Sử dụng được một số chức năng xử lí thông tin trên máy PC và thiết bị số,ví dụ dịch tự động văn bản hay tiếng nói.

- Khai thác được một số nguồn học liệu mở trên Internet.

- Nêu được những nguy cơ và tác hại nếu tham gia các hoạt động trên Internet một cách bất cẩn và thiếu hiểu biết. Trình bày được một số cách đề phòng những tác hại đó.

- Nêu được một vài cách phòng vệ khi bị bắt nạt trên mạng.

- Biết cách tự bảo vệ dữ liệu của cá nhân.

Trình bày được sơ lược vềphần mềm độc hại. Sử dụng được một số công cụ thông dụng để ngăn ngừa và diệt phần mềm độc hại.

Sử dụng dịch vụ web. Tự bảo vệ khi tham gia mạng

Chủ đề D. Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số[sửa]

Yêu cầu cần đạt Nội dung
- Nêu được một số vấn đề nảy sinh về pháp luật, đạo đức, văn hoá khi việc giao tiếp qua mạng trở nên phổ biến.

- Nêu được ví dụ minh hoạ sự vi phạm bản quyền thông tin và sản phẩm số, qua ví dụ đó giải thích được sự vi phạm đã diễn ra thế nào và có thể dẫn tới hậu quả gì.

- Trình bày và giải thích được một số nội dung cơ bản của Luật Công nghệ thông tin, Nghị định về quản lí, cung cấp, sử dụng các sản phẩm và dịch vụ Công nghệ thông tin, Luật An ninh mạng. Nêu được ví dụ minh hoạ.

- Giải thích được một số khía cạnh pháp lí của vấn đề bản quyền, của việc sở hữu, sử dụng và trao đổi thông tin trong môi trường số. Nêu được ví dụ minh hoạ.

- Vận dụng được Luật và Nghị định nêu trên để xác định được tính hợp pháp của một hành vi nào đótrong lĩnh vực quản lí, cung cấp, sử dụng các sản phẩm và dịch vụ Công nghệ thông tin.

- Nêu được ví dụ về những tác hại của việc chia sẻ và phổ biến thông tin một cách bất cẩn.

- Nêu được một vài biện pháp đơn giản và thông dụng để nâng cao tính an toàn và hợp pháp của việc chia sẻ thông tin trong môi trường số.

Nghĩa vụ tuân thủ pháp lí trong môi trường số

Chủ đề E. Ứng dụng tin học[sửa]

Yêu cầu cần đạt Nội dung
- Sử dụng được một số chức năng cơ bản của phần mềm thiết kế đồ hoạ.

- Tạo được sản phẩm số đơn giản, hữu ích và thực tế như thiết kế logo, tạo banner, topic quảng cáo, băng-rôn, áp phích, poster vàthiệp chúc mừng,...

ICT

Phần mềm thiết kế đồ hoạ

Chủ đề F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính[sửa]

Yêu cầu cần đạt Nội dung
- Viết và thực hiện được một vài chương trình có sử dụng:hằng, biến, các cấu trúc điều khiển, các toán tử, các kiểu dữ liệu chuẩn và mảng, các câu lệnh vào - ra. Qua đó phát triển được năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, rèn luyện được phẩm chất chăm chỉ, kiên trì và cẩn thận trong học và tự học. Môi trường và các yếu tố cơ bảncủa một ngôn ngữ lập trình bậc cao Lập trình cơ bản
- Viết được chương trình có sử dụng chương trình con trong thư viện chuẩn.

- Viết được chương trình con biểu diễn một thuật toán đơn giản và viết được chương trình có sử dụng chương trình con này.

Chương trình

con

- Đọc hiểu được chương trình đơn giản.

- Kiểm thử và gỡ lỗi được chương trình.

- Viết và thực hiện được chương trình giải quyết bài toán đơn giản có vận dụng kiến thức liên môn.

Giải quyết bài toán bằng lập trình

Chủ đề G. Hướng nghiệp với tin học[sửa]

Yêu cầu cần đạt Nội dung
- Trình bày được thông tin hướng nghiệp về nhóm nghề Thiết kế và Lập trình thông qua phân tích nghiệp vụ của một số nghề điển hình (Ví dụ: Thiết kế đồ hoạ, Thiết kế trò chơi máy tính, Lập trình viên, Phân tích thiết kế hệ thống,...):

+ Những nét sơ lược về công việc chính mà người làm nghề phải thực hiện.

+ Yêu cầu thiết yếu về kiến thức và kĩ năng cần có để làm nghề.

+ Ngành học có liên quan ở các bậc học tiếp theo.

+ Nhu cầu nhân lực hiện tại và tương lai của nhóm nghề đó.

- Tự tìm kiếm và khai thác được thông tin hướng nghiệp (qua các chương trình đào tạo, thông báo tuyển dụng nhân lực,...) về một vài ngành nghề khác trong lĩnh vực tin học.

- Giao lưu được với bạn bè qua các kênh truyền thông tin số để tham khảo và trao đổi ý kiến về những thông tin trên.

Giới thiệu nhóm nghề thiết kế và lập trình

Chuyên đề học tập[sửa]

Nguồn[sửa]

Liên kết đến đây