Chương trình môn Tin học/Nội dung giáo dục/Lớp 12

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Chủ đề A. Máy tính và xã hội tri thức[sửa]

Yêu cầu cần đạt Nội dung
- Giải thích được sơ lược về khái niệm Trí tuệ nhân tạo (AI - Artificial Intelligence).

- Nêu được ví dụ minh hoạ cho một số ứng dụng điển hình của AI như điều khiển tự động, chẩn đoán bệnh, nhận dạng chữ viết tay, nhận dạng tiếng nói và khuôn mặt, trợ lí ảo,...

- Chỉ ra được một số lĩnh vực của khoa học công nghệ và đời sống đã và đang phát triển mạnh mẽ dựa trên những thành tựu to lớn của AI.

- Nêu được ví dụ để thấy một hệ thống AI có tri thức, có khả năng suy luận và khả năng học,...

- Nêu được một cảnh báo về sự phát triển của AI trong tương lai.

Giới thiệu Trí tuệ nhân tạo
- Kết nối được PC với các thiết bị số thông dụng như điện thoại di động, tivicó khả năng kết nối Internet, vòng đeo tay thông minh, thiết bị thực tại ảo,... ICT

Thực hành kết nối thiết bị số

Chủ đề B. Mạng máy tính và Internet[sửa]

Yêu cầu cần đạt Nội dung
- Nêu được chức năng chính của một số thiết bị mạng thông dụng. Ví dụ: Access Point, Switch, Modem. Kết nối được các thiết bị đó với PC.

- Mô tả sơ lược được vai trò và chức năng của giao thức mạng nói chung và giao thức TCP/IP nói riêng.

Thiết bị và giao thức mạng Kết nối mạng
- Sử dụng được các chức năng mạng của hệ điều hành để chia sẻ tài nguyên. Các chức năng mạng của hệ điều hành
- Kết nối được thiết bị di động vào mạng máy tính trong điều kiện phần cứng và phần mềm đã được chuẩn bị đầy đủ. Thiết lập kết nối và sử dụng mạng trên thiết bị di động
- Nhận diệnhình dạng và phân biệt được chức năng các thiết bị mạng: Server, Switch, Modem, Access Point, cáp mạng.

- Nêu được khái niệm và ứng dụng của một số loại đường truyền hữu tuyến và vô tuyến thông dụng.

- Trình bày và giải thích sơ lược được việc thiết kế mạng LAN cho một tổ chức nhỏ, ví dụ cho một trường phổ thông.

CS

Phác thảo thiết kế mạng máy tính

Chủ đề D. Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số[sửa]

Yêu cầu cần đạt Nội dung
- Phân tích được ưu và nhược điểm về giao tiếp trong thế giới ảo qua các ví dụ cụ thể.

- Phân tích được tính nhân văn trong ứng xử ở một số tình huống tham gia thế giới ảo.

Gìn giữ tính nhân văn trong thế giới ảo

Chủ đề E. Ứng dụng tin học[sửa]

Yêu cầu cần đạt Nội dung
- Sử dụng được một số chức năng cơ bản của phần mềm tạo trang web.

- Tạo được một trang web tĩnh đơn giản gồm một vài thành phần cơ bản:

+ Menu: bảng chọn chính để liên kết đến các trang web tĩnh khác.

+ Content:tiêu đề trang, khung hiển thị các bài viết, ảnh đại diện, mẫu biểu (form).

ICT

Thực hành sử dụng phần mềm tạo trang web

Chủ đề F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính[sửa]

Yêu cầu cần đạt Nội dung
- Hiểu và giải thích được cấu trúc của một trang web dưới dạng HTML.

- Sử dụng được các thẻ HTML để trình bày trang web:

+ Định dạng văn bản, phông chữ, tạo liên kết, danh sách.

+ Đưa các tệp dữ liệu đa phương tiện vào trang web (Ví dụ: ảnh, âm thanh, video). + Tạo bảng, khung (frame).

+ Tạo mẫu biểu (form).

Cấu trúc trang web dưới dạng HTML Tạo trang web
- Hiểu và sử dụng được một số thuộc tính cơ bản của CSS: màu sắc, phông chữ, nền, đường viền, kích cỡ,...

- Sử dụng được các yếu tố của vùng chọn (selector) như class, id, tag,...

- Sử dụng được CSS làm trang web đẹp, đa dạng và sinh động hơn.

Sử dụng CSS trong tạo trang web
- Nêu được sơ lược về mục tiêu và một số thành tựu của Khoa học dữ liệu, nêu được ví dụ minh hoạ.

- Biết được vai trò của máy tính đối với sự phát triển của Khoa học dữ liệu.

- Biết được tính ưu việt trong việc sử dụng máy tính và thuật toán hiệu quả để xử lí khối dữ liệu lớn, nêu được ví dụ minh hoạ.

- Nêu được trải nghiệm của bản thân trong việc trích rút thông tin và tri thức hữu ích từ dữ liệu đã có.

Giới thiệu Khoa học dữ liệu CS

Giới thiệu Học máy và Khoa học dữ liệu

- Giải thích được sơ lược về khái niệm Học máy.

- Nêu được vai trò của Học máy trong những công việc như lọc thư rác, chẩn đoán bệnh, phân tích thị trường, nhận dạng tiếng nói và chữ viết, dịch tự động,...

Giới thiệu Học máy
- Nêu được một vài lĩnh vực trong đời sống có sử dụng kĩ thuật mô phỏng.

- Nêu được một vài vấn đề thực tế mà ở đó có thể cần dùng kĩ thuật mô phỏng để giải quyết.

- Sử dụng và giải thích được lợi ích của một vài phần mềm mô phỏng.

CS

Mô phỏng trong giải quyết vấn đề

Chủ đề G. Hướng nghiệp với tin học[sửa]

Yêu cầu cần đạt Nội dung
Trình bày được thông tin hướng nghiệp nhóm nghề Dịch vụ và Quản trị (Sửa chữa và bảo trì máy tính, Quản trị mạng, Bảo mật hệ thống thông tin, Quản trị và bảo trì hệ thống) theo các yếu tố sau:

+ Những nét sơ lược về công việc chính mà người làm nghề phải thực hiện.

+ Yêu cầu thiết yếu về kiến thức và kĩ năng cần có để làm nghề.

+ Ngành học có liên quan ở các bậc học tiếp theo.

+ Nhu cầu nhân lực của xã hội trong hiện tại và tương lai gần về nhóm nghề đó.

- Tự tìm kiếm và khai thác được thông tin hướng nghiệp qua các chương trình đào tạo, thông báo tuyển dụng nhân lực,...) về một vài ngành nghề khác trong lĩnh vực tin học.

- Giao lưu được với bạn bè qua các kênh truyền thông số để tham khảo và trao đổi ý kiến về những thông tin trên.

Giới thiệu nhóm nghề dịch vụ và quản trị
- Nêu được tên một số ngành nghề và lĩnh vực có sử dụng nhân lực tin học, đồng thời giải thích được vai trò và công việc của chuyên viên tin học trong một số ngành nghề.

- Tìm hiểu được thông tin ngành đào tạo của một số cơ sở đào tạo Công nghệ thông tin.

Giới thiệu một số nghề ứng dụng tin học và một số ngành thuộc lĩnh vực tin học

Chuyên đề học tập[sửa]

Nguồn[sửa]

Liên kết đến đây