Chương trình môn Tin học/Nội dung giáo dục/Lớp 12/Chuyên đề học tập theo định hướng tin học ứng dụng

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Chuyên đề 12.1:Thực hành sử dụng phần mềm quản lí dự án[sửa]

Yêu cầu cần đạt Nội dung
Với một dự án thực tế gồm nhiều học sinh tham gia, ví dụ dự án làm website giới thiệu về trường, tỉnh hoặc thành phố, biết sử dụng các chức năng chính của phần mềm quản lí dự án để:

+ Thực hiện được chức năng đặt tiến độ cho các nhiệm vụ cần thực hiện.

+ Thực hiện được chức năng phân bổ nguồn lực và chi phí cho các công việc.

+ Quản lí được dự án theo tiến độ.

+ Chia sẻ được dữ liệu với những thành viên trong nhóm để tăng năng suất làm việc.

+ Chuẩn bị được báo cáo.

+ Nêu được tính ưu việt của việc sử dụng phần mềm quản lí dự án.

Thực hành sử dụng phần mềm quản lí dự án

Chuyên đề 12.2: Thực hành bảo vệ dữ liệu, cài đặt và gỡ bỏ phần mềm[sửa]

Yêu cầu cần đạt Nội dung
- Nêu được một số tình huống có thể dẫn tới mất dữ liệu, hỏng tệp dữ liệu và giải thích được tác hại của các sự cố đó.

- Thực hiện được một số biện pháp bảo vệ dữ liệu: sao lưu và khôi phục dữ liệu, phòng chống và diệt virus, nén và giải nén dữ liệu có sử dụng mật khẩu.

- Nêu được một số tình huống dẫn tới việc phải cài đặt, cài đặt lại hay gỡ bỏ hệ điều hành hoặc một vài phần mềm trên máy tính và thiết bị di động.

- Thực hiện được các bước cài đặt hệ điều hành trên máy tính cá nhân.

- Thực hiện được các bước cài đặt một phần mềm trên máy tính cá nhân hay thiết bị thông minh.

- Thực hiện được các bước gỡ bỏ một phần mềm trên máy tính cá nhân và thiết bị thông minh.

- Viết được bản hướng dẫn mô tả các bước cài đặt hay gỡ bỏ hệ điều hành hoặc phần mềm.

Thực hành bảo vệ dữ liệu, cài đặt và gỡ bỏ phần mềm

Chuyên đề 12.3:Thực hành phân tích dữ liệu với phần mềm bảng tính[sửa]

Yêu cầu cần đạt Nội dung
- Sử dụng được các hàm (Ví dụ: RAND, RANDBETWEEN,...) chọn trực tiếp ngẫu nhiên các mẫu dữ liệu.

- Sử dụng được các hàm tổ hợp (Ví dụ: COMBINA, PERMUT,...) tính xác suất một biến cố theo xác suất cổ điển, tính xác suất biến ngẫu nhiên theo phân phối nhị thức (BINOMDIST) trong một số bài toán đơn giản.

-Mô tả được dữ liệu thống kê của một bài toán thực tếvới sử dụng phần mềm bảng tính:

+ Trình bày được dữ liệu thống kê bằng: bảng tần số, tần suất một, hai chiều, bảng thống kê theo số liệu gộp nhóm và bảng tổng hợp nhiều chiều;

+ Mô tả được các thống kê của bảng số liệu tổng hợp bằng các loại biểu đồ thông dụng (pie chart, column chart, histogram);

+ Sử dụng được các hàm tính các đặc trưng về độ tập trung: trung bình cộng (mean), trung vị (median), tứ phân vị (quartile), mốt (mode);

+ Sử dụng được các hàm tính các đặc trưng về độ phân tán: khoảng biến thiên, phương sai và độ lệch chuẩn, hệ số biến thiên;

+ Giải quyết được bài toán thực tế đơn giản về kiểm định giả thuyết, dựa trên số trung bình của quần thể và sự khác biệt hai số trung bình quần thể.

- Phân tích được dữ liệu về tương quan tuyến tính ở mức đơn giản trong một bài toán thực tế với sử dụng phần mềm bảng tính.

Thực hành phân tích dữ liệu với phần mềm bảng tính

Nguồn[sửa]

Liên kết đến đây