Chiến lược cách mạng hóa công nghiệp (Trực tiếp từ Dell)

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

“Nếu bạn muốn trở thành nhà tư bản trong lĩnh vực máy tính, bạn nên đọc cuốn sách này.” (Bill Gates)

Cuốn sách "Cách mạng hóa các chiến lược trong công nghiệp" của M.Dell, CEO tập đoàn máy tính Dell, lần đầu tiên được dịch ra tiếng Việt vào năm 2003 và được hiệu đính vào năm 2007.

Bao gồm 2 phần: Phần I từ chương 1 đến chương 7; phần II từ chương 8 đến chương 15.

Nhóm dịch giả: Đào Hồng Thu, Nguyễn Thị Như Huế, Nguyễn Thị Quỳnh Giang

Hiệu đính lần thứ nhất: Đào Hồng Thu

 Chương 1
 Chương 2
 Chương 3
 Chương 4
 Chương 5
 Chương 6
 Chương 7
 Bài 1.1
 Bài 1.2
 Bài 1.3
 Bài 1.4
 Bài 1.5
 Bài 1.6
 Bài 1.7
Sự ra đời của mô hình trực tiếp

Tôi đã có trải nghiệm đầu tiên về quyền năng – và phần thưởng – của việc trực tiếp ngay khi tôi mới 12 tuổi. Bố người bạn thân nhất của tôi là một người rất đam mê sưu tập tem, do đó một cách tự nhiên, bạn tôi và tôi cũng muốn sưu tập tem. Để trang trải cho thú sưu tập tem của mình, tôi chở nước cho một tiệm ăn Trung Hoa cách nhà khoảng 2 khối phố. Tôi bắt đầu đọc các tạp chí về tem chỉ để cho vui, và sớm nhận thấy giá cả đang tăng lên. Chẳng bao lâu nữa, lòng yêu thích tem của tôi bắt đầu chuyển từ cái thú sưu tập sang một ý tưởng rằng ở đây có cái gì đó mà mẹ tôi, người mua bán cổ phần chứng khoán, đã gọi là “cơ hội thương nghiệp”.

Xem tiếp: Phần II[sửa]

Bản quyền[sửa]

TS.Đào Hồng Thu, Nguyễn Thị Như Huế, Nguyễn Thị Quỳnh Giang

Liên kết đến đây