Cho thông tin cá nhân mọi người lên mạng

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Theo tôi thiêt nghĩ cho thông tin về mọi cá nhân lên mạng chắc sẽ giúp cho bạn ko bị quên ví dụ bán Trần văn A sinh ngày .... đã làm nhưng nghề gì đang sống ở đâu có 2 lần vào viện vì ... đã tiêm phong đủ ... mũi vác xin vào ngày thánh năm .... Nếu bạn có y tương như tôi xin liên lac <huythanhck@yahoo.com.vn>xin chân thành cảm ơn.

Bạn có thể chuyển vấn đề này vào trang cá nhân của bạn. Mình sẽ thảo luận với bạn về vấn đề này. Có thể nói thêm, nếu bạn muốn làm vế vấn đề này, bạn nên tìm hiểu thêm về chuẩn mạng y tế trong đó chuẩn HL7 và DICOM là 2 chuẩn cần thiết. Hiện chúng tôi đang làm về lĩnh vực này, nếu bạn quan tâm, xin gửi thông tin và kết bạn trên VLOS. Mình sẵn sàng làm quen và cộng tác.Baocong (thảo luận) 02:57, ngày 13 tháng 9 năm 2008 (EDT)