Dịch chuyển và tỉa tệp trên dòng thời gian của OpenShot

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Một khi bạn có các tệp (còn được tham chiếu tới như là các clip) trên dòng thời gian của OpenShot[1], bạn cần sắp xếp chúng vào các kênh, và đặt chúng theo một trật tự đúng. Hơn nữa, bạn sẽ cần tỉa đầu và cuối tệp video đó (nếu cần).

Các bước

Dịch chuyển & tỉa tệp trên dòng thời gian

 1. Dịch chuyển tệp (Chế độ chọn). Hãy tiến hành các bước sau:
  • Bật sang Select Mode (Chế độ chọn). Đây là chế độ mặc định.
  • Nhấn vào tệp bạn muốn dịch chuyển.
  • Rê tệp đó tới vị trí mới trên dòng thời gian, và thả nó.
  • Nếu snapping (chộp) được kích hoạt, thì tệp sẽ nhảy tới bất kỳ tệp nào bên cạnh (hoặc tới đầu chơi, nếu nó ở gần đó).
 2. Tỉa tệp (Chế độ thay đổi kích cỡ). Hãy tiến hành các bước sau:
  • Bật sang Resize Mode (Chế độ thay đổi kích cỡ) bằng việc nhấn vào biểu tượng thay đổi kích cỡ.
  • Đưa con trỏ chuột qua cạnh bên phải hoặc bên trái của tệp.
  • Rê cạnh tệp để tỉa video đó.
  • Khi bạn rê cạnh của tệp, cửa sổ xem trước (preview) sẽ hiển thị ở nơi tệp đó sẽ bắt đầu hoặc kết thúc (phụ thuộc vào phía nào của tệp bạn đang rê).
 3. Cắt tệp (Chế độ cắt). Hãy tiến hành các bước sau:
  • Bật sang chế độ Razor Mode (Chế độ cắt).
  • Con trỏ chuột sẽ biến đổi thành đường có các dấu chấm và biểu tượng con dao cạo.
  • Nhấn vào tệp ở nơi bạn muốn cắt / cắt lát nó.
  • Nếu snapping (chộp) được bật, con dao cạo sẽ nhảy tới vị trí của đầu chơi, nếu nó gần đó.
 4. Thanh soạn sửa (Edit Toolbar).
  • Thanh soạn sửa cho phép bạn bật/tắt giữa các chế độ soạn sửa khác nhau cho dòng thời gian. Khi dịch chuyển, tỉa, và cắt các tệp, là cần thiết để thay đổi chế độ soạn sửa bằng việc sử dụng thanh công cụ này.
  • Mô tả thanh soạn sửa như trong hình minh họa.

Khuyến cáo

Nguồn và Trích dẫn

Liên kết đến đây