Học soạn thảo video bằng OpenShot trên wikihow.vn

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

OpenShot[1] là ứng dụng soạn thảo video nguồn mở rất mạnh. Dựa vào sách hướng dẫn sử dụng trong OpenShot, hàng loạt các bài viết đã được thực hiện trên wikihow.vn[2] với mục đích đơn giản hóa và làm dễ cho những người sử dụng với tiếng Việt. OpenShot có thể là công cụ tuyệt vời hỗ trợ cho việc tạo ra các video chuyên nghiệp trong việc xây dựng tài nguyên giáo dục mở - OER (Open Eductional Resources) tiếng Việt. Bài viết này tập hợp lại và hệ thống hóa tất cả các bài viết về OpenShot trên wikihow.vn theo trật tự nội dung như được trình bày trong sách chỉ dẫn của OpenShot, với các tùy biến sửa đổi cho phù hợp với phiên bản OpenShot v.1.4.3.

Các bước

Học soạn thảo video bằng OpenShot trên wikihow.vn

  1. Danh sách các bài viết về OpenShot trên wikihow.vn.

Khuyến cáo

Nguồn và Trích dẫn