Nhập các tệp video, audio và hình ảnh vào OpenShot

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Để có thể sử dụng các tệp trên dòng thời gian của OpenShot[1], trước hết bạn phải nhập các tệp đó vào dự án của bạn. Có vài cách để nhập khẩu tệp. Cách phổ biến nhất là rê và thả các tệp từ máy tính của bạn vào phần Project Files (Các tệp dự án) của màn hình.

Các bước

4 cách nhập tệp vào dự án OpenShot

 1. Cách 1 - Rê và Thả.
  • Chạy OpenShot.
  • Rê và thả nhiều tệp cùng một lúc từ máy tính của bạn tới cây Project Files (Các tệp dự án).
 2. Cách 2 - Thả thư mục.
  • Chạy OpenShot.
  • Rê và thả thư mục đầy các tệp từ máy tính của bạn tới cây Project Files (Tất cả các tệp audio, video và hình ảnh sẽ được nhập khẩu từ thư mục này).
 3. Cách 3 - Open With (Mở với).
  • Khi duyệt các tệp trong GNOME, hãy chọn 1 hoặc nhiều tệp.
  • Nhấn phải lên các tệp được chọn, và chọn Open With Other Application… (Mở với ứng dụng khác…).
  • Chọn OpenShot Video Editor (hoặc gõ lệnh openshot) (Thậm chí sau khi bạn bắt đầu làm việc trong OpenShot với các tệp của bạn, bạn vẫn có thể quay về hệ thống tệp, và nhấn phải lên nhiều tệp hơn và chọn OpenShot. Nó sẽ thêm các tệp đó vào dự án hiện đang chạy của OpenShot.
 4. Cách 4 - Núm nhập khẩu.
  • Chạy OpenShot .
  • Nhấn vào núm Import Files (Nhập khẩu tệp) trên thanh công cụ.
  • Chọn 1 hoặc nhiều tệp hơn, rồi nhấn Import (Nhập khẩu).

Khuyến cáo

Nguồn và Trích dẫn

Liên kết đến đây