Làm quen với cửa sổ chính của OpenShot

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

OpenShot Video Editor[1] là chương trình được thiết kế để tạo và sửa video, làm việc tốt trên các hệ điều hành GNU/Linux. Nó có thể dễ dàng kết hợp nhiều tệp video, audio, và hình ảnh vào trong một dự án duy nhất, và sau đó xuất khẩu video đó theo nhiều định dạng video phổ biến khác nhau. Bạn có thể sử dụng OpenShot để tạo ra các trình chiếu slide các hình ảnh, sửa các video gia đình, tạo các bộ phim thương mại trên truyền hình và trên trực tuyến, hoặc bất kỳ điều gì khác bạn có thể mong muốn.

Các bước

Cửa sổ chính

 1. Cửa sổ chính của OpenShot Video Editor.
  • OpenShot có cửa sổ chính chứa hầu hết tất cả các thông tin, các núm, và các thực đơn cần thiết để soạn sửa dự án video của bạn.
  • Cửa sổ chính của OpenShot gồm các thành phần như trong hình minh họa sau:

Các thành phần trong cửa sổ chính

 1. Thanh công cụ chính của OpenShot.
  • Thanh công cụ chính có các núm để nhanh chóng tạo ra và lưu dự án của bạn, hoãn và thực hiện lại các hành động, nhập khẩu các tệp, và xuất khẩu video của bạn. Tất cả các chức năng đó cũng có thể được truy cập thông qua các thực đơn File (Tệp) và Edit (Sửa).
  • Thanh công cụ chính của OpenShot gồm các thành phần như trong hình minh họa sau:
 2. Các Tab chức năng.
  • Các Tab đó cho phép bạn chuyển giữa 3 chức năng khác nhau: các tệp dự án (Project Files), các chuyển tiếp (Transitions) và các hiệu ứng (Effects). Các hạng mục trong các Tab đó có thể được rê và thả lên dòng thời gian.
  • Các Tab chức năng của OpenShot gồm các thành phần như trong hình minh họa sau:
 3. Các tệp dự án.
  • Khu vực các tệp dự án (Project Files) chứa tất cả các tệp từng được nhập khẩu vào dự án của bạn. Trước khi bạn có thể thêm một tệp hình ảnh, audio, hoặc video vào dòng thời gian dự án của bạn, trước hết phải nhập khẩu vào phần các tệp dự án (Project Files) của bạn.
  • Khu vực các tệp dự án của OpenShot gồm các thành phần như trong hình minh họa sau:
 4. Cửa sổ xem trước.
  • Cửa sổ xem trước là những gì kiểm tra sự chơi lại (hoặc xem trước) dự án video của bạn. Việc nhấn vào các núm bên dưới cửa sổ xem trước sẽ kiểm tra sự chơi lại, và đưa video tới khu vực này. Kích cỡ của khu vực này có thể thay đổi được bằng cách nhấn và rê các tay điều khiển (hoặc các đường) xung quanh phần này.
  • Cửa sổ xem trước của OpenShot gồm các thành phần như trong hình minh họa sau:
 5. Thanh công cụ soạn sửa.
  • Thanh công cụ soạn sửa (Edit Toolbar) cho phép bạn bật/tắt giữa các chế độ soạn sửa khác nhau cho dòng thời gian. Khi dịch chuyển, tỉa, và phân nhỏ các tệp, là cần thiết để thay đổi chế độ soạn sửa bằng việc sử dụng thanh công cụ này.
  • Thanh công cụ soạn sửa của OpenShot gồm các thành phần như trong hình minh họa sau:
 6. Con trượt phóng to thu nhỏ.
  • Con trượt phóng to thu nhỏ cho phép bạn thay đổi khung thời gian của dòng thời gian. Phóng to để thấy dòng thời gian sát hơn, hoặc thu nhỏ để thấy toàn bộ dự án mà không cần phải cuộn. Bạn có thể nhấn các núm phóng to thu nhỏ (ở cả bên trái và phải), hoặc trượt con trượt phóng to thu nhỏ. Khi rê con trượt, nó sẽ cập nhật dòng thời gian khi bạn tạm dừng hoặc dừng dịch chuyển nó.
  • Con trượt phóng to thu nhỏ của OpenShot gồm các thành phần như trong hình minh họa sau:
 7. Dòng thời gian - Timeline.
  • Dòng thời gian trực quan hóa dự án của bạn theo cách thức rất đồ họa. Mỗi tệp được thể hiện bằng một hình chữ nhật màu vàng. Từng kênh được trình bày bằng một hình chữ nhật màu xanh da trời. Đầu chơi (đường màu đỏ) thể hiện sự chơi lại hiện hành (hoặc xem trước) vị trí dự án của bạn.
  • Dòng thời gian của OpenShot gồm các thành phần như trong hình minh họa sau:
   • Hãy nhấn vào bất kỳ đâu trên thước đo để nhảy tới điểm đó theo thời gian. Nếu bạn rê dọc theo thước đo, thì nó sẽ “chùi” video đó, đây là cách thức nhanh chóng và đơn giản để xem trước dự án của bạn.
 8. Kênh - Track.
  • OpenShot sử dụng các kênh để tạo lớp các video và hình ảnh. Kênh trên cùng là lớp trên cùng, và kênh đáy là lớp đáy. Nếu bạn quen rồi với các lớp trong ứng dụng soạn sửa ảnh, thì bạn sẽ hoàn toàn quen thuộc với khái niệm này. OpenShot sẽ trộn lớp với nhau, giống như ứng dụng soạn sửa ảnh.
  • Các kênh của OpenShot gồm các thành phần như trong hình minh họa sau:
   • Ví dụ, hãy tưởng tượng một dự án video với 3 kênh. Hình ảnh mặt trời lặn sẽ được sử dụng như là nền, hình ảnh với nhiều vòng tròn sẽ nằm ở giữa, và biểu tượng sẽ ở đỉnh.
  • Kiểm soát sự chơi lại video. Việc chơi, dừng tạm thời, và tìm kiếm là các tính năng rất quan trọng trong trình soạn sửa video. Khi bạn đang tạo ra một dự án video, bạn sẽ cần chơi lại dự án nhiều lần. Trong khi nhấn vào núm Play (Chơi) là cách dễ dàng để hoàn tất điều này, thì còn có nhiều cách thức nhanh hơn.
 9. Các cách chơi lại. Có 8 cách để kiểm soát sự chơi lại video trong OpenShot:
  • Nhấn Preview Toolbar - Thanh công cụ Xem trước (Play - Chơi, Fastforward - Tua nhanh lên trước, .v.v.)
  • Rê con trượt (Slider) trên thanh công cụ xem trước
  • Rê đầu chơi trên thước đo
  • Nhấn vào thước đo ở bất kỳ điểm nào
  • Sử dụng các phím tắt (các phím J, K, L)
  • Sử dụng các núm mũi tên (trái, phải, lên, xuống)
  • Sử dụng phím SHIFT + các núm mũi tên (trái, phải, lên, xuống)
  • Sử dụng phím Space bar (Play - Chơi / Pause - Tạm dừng)
  • Nhấn đúp vào dấu do người sử dụng xác định

Khuyến cáo

Nguồn và Trích dẫn

 • Bài có sử dụng các hình ảnh trong phạm vi công cộng với giấy phép CC0 theo đường liên kết https://www.pexels.com/search/flowers/ và không đòi hỏi phải thừa nhận ghi công.

Liên kết đến đây