Làm quen với các phím tắt của OpenShot

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Phím tắt là phím (hoặc các phím) trên bàn phím giúp bạn không phải dịch chuyển chuột và nhấn. Thường gõ phím nhanh hơn là trỏ và nhấn chuột.

Các bước

Các phím tắt của OpenShot Video Editor

  1. Tất cả các phím tắt của OpenShot[1] nằm trong 2 hình minh họa sau:
    • Bảng 1:
    • Bảng 2:

Khuyến cáo

Nguồn và Trích dẫn

Liên kết đến đây