Sử dụng hiệu ứng xoay trong OpenShot

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Nếu bạn cần xoay tệp clip 90 độ, 180 độ, hoặc thậm chí làm sinh động bằng việc xoay quanh theo vòng tròn, thì OpenShot[1] có hiệu ứng Rotate (Xoay) có thể giúp được.

Các bước

Hiệu ứng xoay trong OpenShot

  1. Giới thiệu các dạng hiệu ứng xoay trong OpenShot.
    • OpenShot có 2 dạng hiệu ứng xoay có sẵn, cố định (fixed) và hoạt hình (animated). Để áp dụng hiệu ứng xoay, hãy chuyển sang Effect Tab (Tab Hiệu ứng) trong cửa sổ chính, và rê hiệu ứng Rotate (Xoay) vào tệp clip của bạn.
    • Để tinh chỉnh các thiết lập xoay của bạn, hãy nhấn phải vào tệp clip và chọn Properties (các Thuộc tính). Sau đó chuyển sang tab Effects trong cửa sổ các thuộc tính, và nhấn vào Rotate effect (Hiệu ứng xoay). Danh sách các thiết lập xoay sẽ xuất hiện và có thể tinh chỉnh được. Hãy thử thay đổi từng thiết lập, và hãy sử dụng núm Play (Chơi) để xem trước hiệu ứng đó.
  2. Xoay cố định - Fixed Rotation. Xoay cố định có thể xoay video theo góc 90 độ, 180 độ, hoặc bất kỳ số độ nào bạn cần. Nó không tạo hoạt hình cho sự xoay đó. Điều này là hữu dụng khi bạn ghi video về một phía, và cần phải xoay nó. Để sử dụng xoay cố định, chỉ cần tinh chỉnh các thiết lập với bắt đầu bằng “Fixed” (Cố định). Hãy chắc chắn tinh chỉnh các thiết lập khác về 0.
  3. Xoay hoạt hình - Animated Rotation. Xoay hoạt hình có thể được sử dụng để xoay tệp clip theo vòng tròn, hoặc theo nhiều mẫu khác. Đây có thể là hiệu ứng hay cho các tiêu đề, xoay các tờ báo, hoặc những ví dụ có tính sáng tạo khác. Để sử dụng xoay hoạt hình, hãy tinh chỉnh các thiết lập “Fixed” về 0, và chỉ sử dụng các thiết lập bắt đầu bằng “Rotate” (Xoay).
  4. Xoay đơn giản - Simple Rotation. Mỗi tệp clip đều có thiết lập Rotate (Xoay), nó sẽ xoay tệp clip đó mà không đòi hỏi hiệu ứng sẽ phải được thêm vào tệp clip đó. Điều này có thể được thực hiện trong màn hình Clip Properties (Thuộc tính Clip), hoặc bằng việc nhấn phải vào tệp clip, và chọn thực đơn Rotate.

Khuyến cáo

Nguồn và Trích dẫn

Liên kết đến đây