Sử dụng liên tiếp các hình ảnh trong OpenShot

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Một trong những tính năng mạnh nhất trong OpenShot[1] là khả năng nhập khẩu liên tiếp các hình ảnh.

Các bước

Sử dụng liên tiếp các hình ảnh trong OpenShot

 1. Liên tiếp các hình ảnh. Liên tiếp các hình ảnh thực sự chỉ là thư mục đầy các hình ảnh được đặt tên rất giống nhau, và tất nhiên được đặt tên theo trật tự liên tiếp. Từng tệp hình ảnh đại diện cho một khung hình của video. Vì thế để cho một tệp clip dài 30 giây, với 30 khung hình mỗi giây, bạn có thể có 900 tệp hình ảnh. Dù sự liên tiếp các hình ảnh có thể gây khó khi làm việc với chúng (vì số lượng rất lớn các tệp), thì đổi lại, nó có thể làm được bất kỳ điều gì. Để nhập khẩu liên tiếp các hình ảnh, hãy tuân thủ các bước được nêu bên dưới đây.
 2. Định vị sự liên tiếp các hình ảnh.
  • Nhiều chương trình có thể sinh ra sự liên tiếp các hình ảnh. Ví dụ, trong Blender[2](gói hoạt hình 3D), bạn có thể tạo ra sự liên tiếp các tiêu đề hoạt hình tuyệt vời và xuất khẩu nó như là một loạt các tệp .PNG được đặt tên (với sự trong suốt).
  • Điều này sẽ tạo ra một thư mục trên máy tính của bạn để chứa tất cả các tệp hình ảnh đó.
 3. Nhập khẩu sự liên tiếp các hình ảnh.
  • Hãy chọn lựa chọn thực đơn File > Import Image Sequence (Tệp > Nhập khẩu sự liên tiếp các hình ảnh), và hộp thoại Image Sequence (Liên tiếp các hình ảnh) sẽ được mở ra.
  • Hãy chọn vị trí thư mục cho sự liên tiếp các hình ảnh của bạn, và mẫu đặt tên tệp. Không phải tất cả mọi liên tiếp các hình ảnh nào cũng được đặt tên theo cách y hệt như nhau. Ví dụ, Movie_0001.JPG là khác với Movie_1.JPG. Một khi bạn đưa vào mẫu tên tệp đúng, hãy nhấn Import Image Sequence (Nhập khẩu liên tiếp các hình ảnh).
 4. Rê và thả sự liên tiếp các hình ảnh. Cách dễ nhất để nhập khẩu sự liên tiếp các hình ảnh, là rê và thả từng hình ảnh từ sự liên tiếp đó vào “Project Files” (Các tệp dự án), hoặc sử dụng màn hình Import Files (Nhập khẩu tệp) và nhập khẩu từng hình ảnh một. Sau đó nó sẽ nhắc bạn nhập khẩu toàn bộ sự liên tiếp các hình ảnh. Sử dụng phương pháp này sẽ tự động xác định mẫu tên tệp, và tạo ra tất cả các thiết lập đúng cho sự liên tiếp đó.
 5. Thêm vào dòng thời gian. Hãy thả sự liên tiếp mới các hình ảnh của bạn vào dòng thời gian. Nó sẽ đại diện cho một tệp clip duy nhất, giống hệt như tệp clip video thông thường.
 6. Tạo sự liên tiếp các hình ảnh. Nếu bạn còn chưa có sự liên tiếp các hình ảnh, là dễ dàng để tạo ra nó. Hãy nhấn phải vào bất kỳ tệp video nào trong Project Files (các tệp dự án) và chọn Convert to Image Sequence (Chuyển thành sự liên tiếp các hình ảnh). Nó sẽ tạo ra một thư mục mới, và xuất khẩu từng khung hình như là một tệp .PNG. Nó cũng sẽ tự động thêm tham chiếu tới sự liên tiếp các hình ảnh mới của bạn trong phần Project Files.
 7. Sửa sự liên tiếp các hình ảnh. Nếu bạn muốn sửa sự liên tiếp các hình ảnh, chúng tôi khuyến cáo sử dụng GIMP[3](trình soạn sửa ảnh nguồn mở). Nó có các trình cài cắm để hỗ trợ trong việc soạn sửa sự liên tiếp của rất nhiều hình ảnh, và có thể đơn giản hóa quy trình soạn sửa, lưu, và mở hình ảnh tiếp theo trong sự liên tiếp. Sau đó bạn có thể tinh chỉnh từng khung hình, loại bỏ lỗi mắt đỏ, thêm các hiệu ứng, xóa các đường không cần thiết, .v.v. Thực sự không có gì bạn không thể làm được với tiếp cận soạn sửa từng khung hình một, nhưng điều đó sẽ lấy đi từ bạn nhiều nỗ lực.
  • Gói hoạt hình GIMP - GAP (GIMP Animation Package). GAP[4] là trình cài cắm cho GIMP, nó hỗ trợ trong việc soạn sửa sự liên tiếp các hình ảnh. Nó có thể nhanh chóng lưu hình ảnh hiện hành và tải lên hình ảnh tiếp sau trong sự liên tiếp đó. Nó cũng có thể sử dụng các khung hình chính để áp dụng các hiệu ứng xuyên khắp nhiều khung hình, hoặc thậm chí tạo các hoạt hình. Nếu bạn cần soạn sửa sự liên tiếp các hình ảnh, bạn chắc chắn nên xem xét GAP.
  • Tính năng chụp màn hình của GAP.

Khuyến cáo

Nguồn và Trích dẫn

Liên kết đến đây