Làm việc với thuộc tính tệp trong OpenShot

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Mỗi tệp clip trong OpenShot[1] có nhiều thuộc tính có thể thao tác được. Tuy nhiên, vì không có khả năng để hiển thị và tinh chỉnh tất cả các thiết lập trên dòng thời gian, nên màn hình này đã được tạo ra. Nó cho phép người sử dụng tinh chỉnh từng thiết lập và thuộc tính mà tệp clip đó có thể có, bao gồm cả Length (Độ dài), Volume (Âm lượng), Size (Kích cỡ), Position (Vị trí), Aspect Ratio (Tỷ lệ), và nhiều thuộc tính khác.

Các bước

Làm việc với các thuộc tính tệp clip

 1. Khởi tạo màn hình thuộc tính tệp clip. Để khởi tạo màn hình các thuộc tính tệp clip, hãy nhấn phải vào tệp clip và chọn Properties (các Thuộc tính), hoặc nhấn núm chuột giữa lên tệp clip.
 2. Xem trước các thay đổi. Để nhanh chóng xem trước những gì các thiết lập mới sẽ tạo ra, hãy nhấn núm Play hoặc rê Slider (Con trượt) xem trước. Bạn có thể xem trước nhiều lần những thay đổi của bạn để chỉnh chúng đúng theo ý bạn. Sẽ không có thay đổi nào được lưu lại trên dòng thời gian cho tới khi bạn nhấn núm Apply (Áp dụng).
 3. General Tab - Tab Chung.
  • Màn hình của General Tab.
  • Các thuộc tính có trong General Tab.
 4. Length Tab - Tab Độ dài. Tab này cung cấp thông tin về độ dài lúc bắt đầu, kết thúc và tổng độ dài của tệp clip. Bằng việc tinh chỉnh các giá trị đó, bạn có thể làm trễ lúc bắt đầu tệp clip đó, làm kết thúc tệp clip đó sớm hơn, hoặc cả 2. Hãy sử dụng núm Play (Chơi) để xem trước những thay đổi của bạn. Hãy thực hành bằng việc tinh chỉnh các giá trị đó mà không sử dụng công cụ Resize (Thay đổi kích cỡ).
  • Màn hình của Length Tab.
  • Các thuộc tính có trong Length Tab.
 5. Layout Tab - Tab Hình thức.
  • Màn hình của Layout Tab.
  • Các thuộc tính có trong Layout Tab.
 6. Audio Tab - Tab âm thanh.
  • Màn hình của Audio Tab.
  • Các thuộc tính có trong Audio Tab.
 7. Video Tab - Tab video. Tab này có thể tinh chỉnh kích cỡ, vị trí, và sắp xếp tệp clip. Hơn nữa, nó có thể áp dụng hiệu ứng chuyển dần (fade) lúc bắt đầu và lúc kết thúc tệp clip, điều đôi khi là dễ dàng hơn so với việc sử dụng một chuyển tiếp (transition). Vì sự chuyển dần là thuộc tính của tệp clip, nó dịch chuyển khi bạn dịch chuyển tệp clip đó. Vì thế, không giống như các chuyển tiếp, sự chuyển dần nằm lại với các tệp clip khi bạn dịch chuyển chúng.
  • Màn hình của Video Tab.
  • Các thuộc tính có trong Video Tab.
 8. Effect Tab - Tab các hiệu ứng. Tab này có thể áp dụng và quản lý nhiều hiệu ứng được áp dụng cho tệp clip. Để xem trước tệp clip của bạn với các hiệu ứng, hãy sử dụng núm Play (Chơi). Mỗi hiệu ứng có thể có nhiều thiết lập, nên hãy sử dụng núm Play khi bạn thay đổi các thiết lập để thấy được kết quả.
  • Màn hình của Effect Tab.
  • Các thuộc tính có trong Effect Tab.

Khuyến cáo

Nguồn và Trích dẫn

Liên kết đến đây