Làm việc với các khung chính trong OpenShot

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

OpenShot[1] có thể sử dụng Khung hình chính (Key Frames) để làm sinh động tệp clip. Khung hình chính là thời điểm có nhiều thiết lập, như kích cỡ, vị trí, sự trong suốt. Có 2 cách để thiết lập khung hình chính trong OpenShot, bằng tay hoặc thiết lập sẵn từ trước.

Các bước[sửa]

Làm việc với các khung hình chính[sửa]

 1. Hoạt hình được thiết lập trước.
  • Nhiều hoạt hình được thiết lập trước là sẵn sàng, như dịch chuyển tệp clip từ đáy lên đỉnh màn hình hoặc chầm chậm phóng to tệp clip.
  • Để thêm hoạt hình được thiết lập trước vào tệp clip, hãy nhấn phải vào tệp clip, rồi chọn Animate (Hoạt hình).
 2. Hình thức trình bày được thiết lập từ trước.
  • Nhiều hình thức trình bày được thiết lập từ trước là sẵn sàng, như việc thay đổi kích cỡ tệp clip và định vị nó trong góc màn hình hoặc đặt tệp clip vào giữa.
  • Để thêm hình thức trình bày được thiết lập từ trước vào tệp clip, hãy nhấn phải vào tệp clip, rồi chọn Layout (Hình thức trình bày).
 3. Bằng tay.
  • Để tạo các khung hình chính bằng tay, nhấn phải vào tệp clip, và chọn Properties (các Thuộc tính). Hãy chuyển sang tab Layout, và chọn khung hình chính nào bạn muốn để soạn sửa từ hộp kéo thả.
  • Mỗi tệp clip có 2 khung hình chính, khung hình bắt đầu tệp clip, và khung hình kết thúc tệp clip. Nếu có bất kỳ sự khác biệt nào giữa các khung hình chính bắt đầu và kết thúc, thì OpenShot sẽ nội suy sự khác biệt đó trong từng khung hình, và vì thế làm sinh động tệp clip đó. Các thuộc tính sau đây bị ảnh hưởng bởi các khung hình chính: Height (Chiều cao), Width (Chiều rộng), X, Y, và Alpha. Ví dụ, hãy xem xét các khung hình chính như hình minh họa.
  • Điều này có thể tạo ra hoạt hình cho tệp clip từ trái qua phải màn hình. Sự khác biệt trong việc thiết lập X được nội suy khắp tất cả các khung hình trong tệp clip này. Tệp clip càng dài, thì hoạt hình càng chậm. Tệp clip càng ngắn, thì hoạt hình càng nhanh.
  • Nếu bạn muốn thay đổi tĩnh kích cỡ hoặc vị trí của tệp clip, hãy thiết lập các khung hình chính bắt đầu và kết thúc với giá trị y hệt nhau. Ví dụ, hãy cân nhắc các khung hình chính như hình minh họa.
  • Điều này có thể làm lệch tệp clip sang đỉnh bên phải màn hình. Nó có thể không sinh động, vì các khung hình chính bắt đầu và kết thúc có giá trị y hệt như nhau.
  • Nếu bạn cần nhiều hơn 2 khung hình chính, hãy cắt tệp clip thành nhiều mẩu nhỏ, và ở đầu và cuối của từng mẩu đó, bạn có thể thiết lập các khung hình chính, vì thế bạn khả năng làm việc với số lượng không giới hạn các khung hình chính.

Khuyến cáo[sửa]

Nguồn và Trích dẫn[sửa]

Liên kết đến đây