Soạn thảo tiêu đề trong OpenShot

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Giống như nhiều trình soạn thảo video, OpenShot[1] có trình soạn thảo tiêu đề được xây dựng sẵn. Nó có vài chức năng cơ bản để giúp bạn tạo các tiêu đề cho dự án video của bạn.

Các bước

Soạn thảo tiêu đề trong OpenShot

 1. Các tính năng của hệ thống tiêu đề trong OpenShot:
  • Nhiều mẫu template (bao gồm cả mẫu màu cơ bản - Solid Color Template)
  • Dễ dàng soạn thảo văn bản (tiêu đề, phụ đề)
  • Thay đổi phông chữ và màu (bao gồm cả kênh alpha)
  • Thay đổi màu nền (bao gồm cả kênh alpha)
  • Sử dụng định dạng ảnh SVG (định dạng vector)
  • Thêm tiêu đề vào phần các tệp dự án (Project Files)
  • Tích hợp với Inkscape (như là trình soạn thảo tiên tiến)
  • Dù vậy, nếu trình soạn thảo là không đủ mạnh đối với bạn, thì bất kỳ tệp hình ảnh SVG nào cũng có thể được nhập vào và được sử dụng như là tiêu đề. Kênh alpha (trong suốt) được tôn trọng, ngụ ý các tiêu đề có thể được đặt trùm lên đỉnh của các kênh khác, và sẽ chỉ ra video thông qua các phần trong suốt đó.
 2. Khởi tạp trình soạn thảo tiêu đề. Để thêm một tiêu đề mới, hãy nhấn lựa chọn thực đơn Title > New Title… (Tiêu đề>Tiêu đề mới…). Trình soạn thảo tiêu đề sẽ được mở ra.
 3. Tạo tệp tiêu đề mới. Một khi trình soạn thảo tiêu đề đã được mở, bạn cần lựa chọn mẫu template, và nhấn vào núm Create New Title (Tạo tiêu đề mới). Chương trình sẽ tạo một bản sao tiêu đề SVG mẫu, và thêm nó vào Project Files (Các tệp dự án) của bạn. Hãy gõ vào tên tệp, và nó sẽ được lưu vào ổ cứng máy tính của bạn.
 4. Cửa sổ trình soạn thảo tiêu đề.
  • Hộp thoại tiêu đề cho phép bạn chọn mẫu, soạn sửa văn bản, thay đổi màu sắc, và tạo các tiêu đề của riêng bạn cho dự án video của bạn. Một khi bạn kết thúc việc soạn sửa tiêu đề, hãy nhấn núm Apply (Áp dụng).
  • Mô tả cửa sổ trình soạn thảo tiêu đề.
 5. Cuộn tiêu đề/thừa nhận ghi công. Để tạo hiệu ứng các tiêu đề cuộn, bạn cần phải cắt trật tự tiêu đề của bạn thành nhiều tiêu đề với các kích cỡ màn hình khác nhau.
  • Tạo ảnh cho từng tiêu đề.
  • Bù cho từng tiêu đề trên dòng thời gian. Hãy thêm vào từng hình ảnh của các thừa nhận ghi công đang cuộn vào dòng thời gian, hãy thiết lập độ dài từng hình ảnh cỡ 7 giây, và sau đó bù cho chúng giữa 2 kênh. Điều này có thể được làm rất nhanh với tính năng Add to Timeline (Thêm vào dòng thời gian).
  • Tạo hoạt hình cho từng tiêu đề. Nhấn phải vào từng tệp clip tiêu đề và chọn Animate>Bottom to Top (Hoạt hình>Từ đấy tới đỉnh. Điều này sẽ tạo ra cảm tưởng rằng toàn bộ sự thừa nhận ghi công của bạn đang cuộn từ đáy tới đỉnh theo tuần tự liên tục, không có khoảng hở. Hãy chắc chắn phủ lên các tiêu đề (như trong hình minh họa) sao cho không có khoảng hở giữa các tiêu đề.

Khuyến cáo

Nguồn và Trích dẫn

Liên kết đến đây