Sử dụng hiệu ứng thu gọn trong OpenShot

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

OpenShot[1] có thể thu gọn (crop) các tệp clip video và hình ảnh bằng việc thiết lập Layout (Hình thức trình bày) có trong màn hình Clip Properties (Thuộc tính tệp clip).

Các bước

Hiệu ứng thu gọn

  1. Hiệu ứng thu gọn.
    • Hãy nhấn phải lên tệp clip, và chọn Properties (Thuộc tính). Sau đó chuyển sang Layout tab.
    • Để thu gọn (crop) tệp clip, bạn cần phóng to phần của tệp clip bạn muốn nhìn thấy. Hãy tinh chỉnh Height (Chiều cao), Width (Chiều rộng), các thiết lập XY để phóng to vùng tệp clip bạn muốn thu gọn. Hãy chắc chắn thiết lập cả 2 khung hình chính về các giá trị y như nhau. Hãy sử dụng núm Play (Chơi) để xem trước sự thu gọn. Một khi bạn vừa ý với việc thu gọn, hãy nhấn núm Apply (Áp dụng).

Khuyến cáo

Nguồn và Trích dẫn

Liên kết đến đây