Làm việc với chuyển tiếp trong OpenShot

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Trong OpenShot[1], các chuyển tiếp (Transition) được sử dụng để dịch chuyển dần dần giữa 2 tệp clip khác nhau.

Các bước

Các chuyển tiếp trong OpenShot

 1. Làm việc với các chuyển tiếp trong OpenShot. Nhiều chuyển tiếp khác nhau là có sẵn trong OpenShot. Chúng dễ dàng để rê và thả vào dòng thời gian, và có thể thêm nhiều trò vui vào dự án video. Dưới đây là các nội dung sẽ được trình bày trong bài:
 2. Màn hình chuyển tiếp.
  • Ảnh minh họa màn hình chuyển tiếp.
  • Mô tả thành phần của màn hình chuyển tiếp.
  • Xem danh sách các chuyển tiếp có sẵn trong OpenShot. Bạn có thể xem được danh sách các chuyển tiếp có sẵn trong OpenShot bằng cách nhấn núm Show all (Xem tất cả) rồi rê con trượt ở bên phải danh sách các chuyển tiếp lên hoặc xuống.
 3. Thêm chuyển tiếp. Để thêm một chuyển tiếp, hãy chuyển sang Transition Tab (Tab chuyển tiếp), và chọn chuyển tiếp bằng việc nhấn vào nó. Hãy rê và thả chuyển tiếp đó vào dòng thời gian. Nó sẽ nằm vào giữa 2 kênh và tự động thay đổi kích cỡ của mình, nếu được thả nơi 2 tệp clip chồng lấn nhau.
 4. Dịch chuyển chuyển tiếp. Để dịch chuyển chuyển tiếp, hãy chuyển sang Select Mode (Chế độ chọn) trên Timeline Toolbar (Thanh công cụ của dòng thời gian), và rê nó tới vị trí mới.
 5. Thay đổi kích cỡ chuyển tiếp. Để thay đổi kích cỡ một chuyển tiếp, hãy chuyển sang Resize Mode (Chế độ thay đổi kích cỡ) trên Timeline Toolbar (Thanh công cụ của dòng thời gian), và rê mép trái hoặc phải để có kích cỡ mới.
 6. Chuyển hướng. Vì các chuyển tiếp nằm trộn vào giữa 2 kênh, là quan trọng để biết hướng nào nó đang trộn. Trên chuyển hướng có một mũi tên chỉ hướng, từ đỉnh xuống đáy, hoặc từ đáy lên đỉnh. Nói chung, chuyển tiếp sẽ đi từ tệp clip đầu sang tệp clip tiếp sau theo vị trí của dòng thời gian. Để thay đổi hướng của chuyển tiếp, hãy nhấn phải vào chuyển tiếp đó, và chọn Switch Direction (Chuyển hướng).
 7. Các thuộc tính của chuyển tiếp.
  • Giống hệt như với tệp clip, chuyển tiếp có cửa sổ các thuộc tính. Để khởi tạo cửa sổ các thuộc tính cho một chuyển tiếp hoặc mặt nạ, hãy nhấn phải vào hạng mục đó, và chọn Properties (các thuộc tính). Để lưu lại các thay đổi của bạn, hãy nhấn vào núm Apply (Áp dụng).
  • Mô tả các thuộc tính của chuyển tiếp / mặt nạ.
 8. Chuyển đổi sang mặt nạ (Mask). Mặt nạ là rất giống với chuyển tiếp, ngoại trừ một điểm: mặt nạ là tĩnh. Nó không thay đổi dần dần từ tệp clip này sang tệp clip kia. Thay vào đó, nó pha trộn 2 kênh ở vài thời điểm được xác định trước.
  • Mặt nạ có thể được sử dụng chỉ để trình bày một phần nhỏ của tệp clip, để trình bày đường biên xung quanh tệp clip, để khóa điều gì đó khỏi một tệp clip. Để trải nghiệm với mặt nạ, đơn giản hãy chuyển đổi một chuyển tiếp thành mặt nạ và xem điều gì xảy ra.
  • Để chuyển đổi một chuyển tiếp sang mặt nạ, hãy nhấn phải vào chuyển tiếp đó, và chọn Convert to Mask (Chuyển đổi sang mặt nạ).
 9. Tạo chuyển tiếp/mặt nạ mới. Các chuyển tiếp giống hệt như các hình ảnh có mức độ xám (gray-scale images). Các hình ảnh đó có thể được tạo ra trong bất kỳ chương trình đồ họa nào. Để thêm chuyển tiếp hoặc mặt nạ tùy ý, hãy lựa chọn File > Import New Transition (Tệp > Nhập khẩu chuyển tiếp mới), rồi chọn tệp ảnh PNG có mức độ xám từ ổ cứng máy tính của bạn. Bạn sẽ thấy hình ảnh mới này được trình bày trên tab Transition (Chuyển tiếp). Chuyển tiếp này sẽ nằm ở thư mục /home/USER/.openshot.
 10. Loại bỏ chuyển tiếp. Để loại bỏ một chuyển tiếp, hãy nhấn phải vào chuyển tiếp trên dòng thời gian, và chọn Remove (Loại bỏ).

Khuyến cáo

Nguồn và Trích dẫn

Liên kết đến đây