Làm việc với các hiệu ứng trong OpenShot

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

OpenShot[1] có hơn 40 hiệu ứng được thiết kế để điều khiển đầu ra video hoặc audio các tệp clip.

Các bước

Làm việc với các hiệu ứng (Effects) trong OpenShot

 1. Các hiệu ứng trong OpenShot. Có hơn 40 hiệu ứng trong OpenShot. Việc tinh chỉnh màu sắc (color hue), độ sáng (brightness), và gamma đều có thể được thực hiện bằng các hiệu ứng. Hơn nữa, các hiệu ứng kỳ lạ hơn, như bóp méo, làn sóng, phim cũ, màn hình xanh lá cây (còn được gọi là Chroma Key), và các hiệu ứng cho audio.
 2. Thêm hiệu ứng.
  • Để thêm hiệu ứng, hãy chuyển sang Effects Tab (Tab hiệu ứng), chọn hiệu ứng từ danh sách, và rê hiệu ứng đó vào tệp clip trên dòng thời gian.
  • Mô tả các hiệu ứng.
 3. Tinh chỉnh các thiết lập hiệu ứng.
  • Để tinh chỉnh các thiết lập của hiệu ứng, hãy nhấn phải vào tệp clip, và chọn Properties (các thuộc tính). Hãy chuyển sang Effects Tab (Tab các hiệu ứng), và bạn sẽ thấy danh sách tất cả các hiệu ứng từng được áp dụng cho tệp clip hiện hành.
  • Mô tả các thành phần của màn hình tinh chỉnh các thiết lập hiệu ứng.

Khuyến cáo

Nguồn và Trích dẫn

Liên kết đến đây