Electronegativity

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Electronegativity là một phương pháp đo khả năng thu hút các electron của một nguyên tử hoặc phân tử nhờ lực liên kết hoá học. Các loại liên kết hình thành được xác định bởi sự khác nhau về electronegavity giữa các nguyên tử liên quan. Các nguyên tử có electronegavity giống nhau thì sẽ cùng chia sẻ một electron và tạo nên liên kết đồng hoá trị. Tuy nhiên, nếu có sự khác nhau lớn thì electron sẽ nhường hẳn sang một nguyên tử và liên kết ion được tạo thành. Hơn nữa, trong liên kết đồng hoá trị nếu lực đẩy cuả một nguyên tử mà lớn hơn hẳn nguyên tử còn lại thì liên kết đồng hoá trị phân cực được tạo thành. Đối lập với electronegavity, khả năng mất electron của nguyên tử được gọi là electropositivity. Hai hệ thống chia độ electronegativity thông dụng là Pauling scale (đưa ra năm 1932 ) và Mulliken ( đưa ra năm 1934 ). Ngoài ra còn 1 hệ thống được đề nghị bởI Allred-Rochow.

Liên kết đến đây