Gấp trái tim giấy

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Gấp trái tim bằng giấy hoặc trái tim origami là một cách dễ thương để trang trí góc cá nhân hoặc thể hiện sự quan tâm của bạn với người yêu thương. Trái tim origami rất dễ làm, thường chỉ cần vài đường gấp. Có rất nhiều cách để gấp trái tim giấy, bao gồm trái tim origami đơn giản và trái tim may mắn.

Các bước

Gấp trái tim origami đơn giản

 1. Gấp đôi một tờ giấy vuông theo đường chéo. Sẽ dễ thực hiện hơn khi bạn xoay tờ giấy như hình thoi. Kéo đỉnh phía trên xuống sao cho khớp với đỉnh phía dưới. Gấp lại ngay ngắn và mở tờ giấy ra.
  • Giấy vuông origami 15x15cm thích hợp cho cách xếp này. Nếu không, bạn có thể cắt cắt giấy A4 thành hình vuông.
 2. Gấp đôi tờ giấy vuông theo đường chéo cho hướng đối diện. Giữ tờ giấy ở dạng hình thoi, gấp hai góc lại với nhau. Gấp ngay ngắn trước khi mở ra thành giấy vuông bình thường.[1]
  • Sau khi làm việc này, tờ giấy của bạn sẽ có hai đường gấp vuông góc với nhau. Một đường thẳng từ trên xuống và một đường nối hai góc hai bên. Hai đường gấp phải cắt nhau ở giữa giấy.
 3. Gấp góc trên xuống tâm giữa. Một lần nữa, giữ tờ giấy ở dạng hình thoi thay vì hình vuông. Gấp phần trên của tờ giấy vào phần giữa, chỗ cắt nhau của hai đường gấp chéo. Gấp ngay ngắn.
 4. Gấp góc bên dưới lên mép trên. Gấp góc bên dưới sát lên mép trên. Tạo đường gấp ngay ngắn. Phần góc sẽ nằm ở giữa mép trên.[1]
  • Lưu ý là bây giờ sẽ có 6 điểm: 3 điểm ở bên trái và 3 điểm ở bên phải.
 5. Gấp phần bên trái và bên phải vào đường gấp giữa. Cả hai đường gấp đều bắt đầu từ giữa mép dưới, song song với mép ở góc bên dưới.[1] Gấp từ góc bên phải lên sát với phần giữa của mép phía trên. Gấp tương tự cho phần góc bên trái, sát với đường gấp vừa làm ở bên phải.
  • Gấp ngay ngắn cả hai bên
  • Bên dưới sẽ là điểm mà hai đường chéo gặp nhau.
 6. Xoay trái tim lại và gấp các điểm. Gấp đỉnh của hai góc trên lại và gấp góc hai bên vào trong. Lúc này bạn sẽ có đường mép chứ không phải góc và bạn đã hoàn thành hình trái tim.

Làm trái tim may mắn

 1. Dùng một mảnh giấy nhỏ dài. Kích thước thích hợp của mảnh giấy là 2,5cmx28cm.[2]
  • Kích thước của mảnh giấy không cần phải đo chính xác nhưng bạn nên giữ tỉ lệ tương đương giữa chiều cao và chiều rộng để có thành phẩm đẹp.
 2. Gấp góc dưới lên mép trên. Tạo một nếp gấp sâu 45 độ, đưa góc trái lên chạm đến mép trên của giấy. Gấp ngay ngắn.
 3. Lặp lại cách gấp này thêm 5 đến 7 lần. Luôn gấp góc vào mép đối diện. Bạn sẽ cần phải làm xen kẻ cho mỗi lần gấp; nếp gấp thứ hai sẽ đưa góc trên vào mép bên dưới còn nếp gấp thứ ba sẽ đưa góc dưới sát vào mép trên.[3]
  • Chiều dài của mảnh giấy sẽ ngắn lại khi bạn gấp.
 4. Cắt bỏ phần giấy thừa. Dùng kéo cắt phần giấy thừa. Chỉ để lại một phần giấy bằng một nửa chiều rộng của hình tam giác vừa gấp.[2]
 5. Gấp góc phải bên dưới lên. Góc bên phải sẽ được gấp sát mép phải của hình tam giác. Gấp ngay ngắn.
 6. Nhét phần thừa vào bên trong hình tam giác. Bắt đầu bằng cách đưa góc trên bên phải xuống, trượt vào trong một trong những lớp đã có sẵn của hình tam giác. Khi bạn đẩy, toàn bộ phần thừa sẽ được nhét hết vào trong, tạo ra một hình tam giác.[2]
 7. Cắt góc phía trên. Xoay hình tam giác để mép dài nhất ở phía trên. Dùng kéo cắt hai góc, xoay kéo sao cho tạo ra góc tròn.
  • Lưu ý là lúc này giấy sẽ rất dày và khó cắt.
  • Mép dài nhất không phải là phần thừa vừa được nhét vào hình tam giác.
 8. Ấn cho mép trên lõm xuống. Bóp nhẹ trái tim, đặt ngón trỏ vào một góc tròn và ngón cái đặt ở góc còn lại. Dùng đầu ngón cái tạo một vết lõm ở giữa mép trên. Việc này sẽ làm cho mép hơi cong vào và bạn đã hoàn thành trái tim may mắn.[2]

Lời khuyên

 • Lưu ý rằng nếp gấp sâu (valley fold) có nghĩa là gấp vào trong còn nếp gấp lồi (mountain fold) có nghĩa là gấp ra ngoài.

Những thứ bạn cần

 • Giấy vuông 15x15cm
 • Mảnh giấy dài 2,5x28cm
 • Kéo

Nguồn và Trích dẫn