Giáo trình Thủy lực

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Giáo trình Thủy lực
Bìa sách
Tên nguyên tác Giáo trình Thủy lực
Năm xuất bản 2006
Tác giả Nguyễn Thế Hùng
Nhà xuất bản Đại học Công nghệ Đà Nẵng
ISBN-10 mã số ISBN 10 chữ
ISBN-13 mã số ISBN 13 chữ
Ngôn ngữ tiếng Việt
Số trang số trang trong sách

Download[sửa]

Phần I[sửa]

Phần II[sửa]

Liên kết đến đây