Golgi apparatus

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Golgi: một cụm có cấu trúc như màng tế bào dạng hình đĩa có ở tế bào eukaryote có chức năng trong quá trình chuyển hoá và phân loại protein thành từng ngăn khác nhau hoặc loại thải chúng ra khỏi tế bào

Liên kết đến đây