Hình ảnh về rùa Hồ Gươm

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Hình minh họa
Hình minh họa
Hình minh họa
Hình minh họa
Hình minh họa
Dưới chân tháp rùa
Rùa Hồ Gươm ngạt thở vì ô nhiễm
Hình minh họa
Hình so sánh hình thái xương sọ của Rùa HG và giải TH
Hình minh họa
Hình minh họa

Liên kết đến đây