Hướng dẫn sử dụng phần mềm HealthMapper

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Hệ thống thông tin địa lý (GIS) cung cấp những phương tiện cho việc phân tích dữ liệu chương trình giúp nhận biết xu hướng, tính phụ thuộc và mối tương quan không gian mà điều này khó nhận biết khi trình bày ở dạng bảng số liệu hay biểu đồ. Hơn nữa, bản đồ không chỉ tạo điều kiện thuận lợi trong phân tích dịch tễ học mà là một công cụ hữu ích để thu hút sự ủng hộ thông qua các phương tiện truyền thông và cho hoạt động của nhà quản lý và cộng đồng.

HealthMapper là chương trình ứng dụng GIS theo mục đích y tế công cộng, cung cấp cho người sử dụng cơ sở dữ liệu chuẩn hóa gồm bản đồ địa giới, hệ thống giao thông, các yếu tố môi trường như sông ngòi, hồ nước, độ cao ... Sách xuất bản tại nhà xuất bản y học năm 2005.

Địa chỉ tải sách [1]

Bạn nào có nhu cầu sách in thì liên lạc với tác giả

Liên kết đến đây