Hoá học, Lớp 12, PT chuyên Toán Tin - ĐH Vinh, Lần 2 - 2005

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên google-plus In trang này
ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
 Trường học  THPT Chuyên Toán Tin - ĐH Vinh
 Lớp học  12
 Năm học  2004-2005
 Môn thi  Hóa Học
 Thời gian  120 phút
 Thang điểm  10

Đề thi cung cấp bởi wewiwi0507 và Asteroid_tvb - Forum Olympia Hoa2.JPG

Liên kết đến đây

Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên google-plus In trang này