Khái niệm về gene đang tiến hóa?

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter In trang này

Bài What is a gene, post-ENCODE? History and updated definition trên tờ Genome Research gần đây đã đề xuất một định nghĩa mới về gene "A gene is a union of genomic sequences encoding a coherent set of potentially overlapping functional products."

Bài báo cũng giới thiệu lại lịch sử của khái niệm gene và những mẫu thuẫn phát sinh từ những kết quả nghiên cứu gần đây. Những câu hỏi mang tính lý thuyết như Gene là gì? Thế nào là có chức năng? đã được đem ra thảo luận. Liệu những nhận định này có được chấp nhận trong giới nghiên cứu và cả trong các sách giáo khoa về Sinh học trong năm tới?

Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter In trang này