Khổng Minh thần toán

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

TÊN GỌI[sửa]

KHỔNG MINH THẦN TÓAN

ÐỐI TƯỢNG DỰ TRẮC[sửa]

Muốn xin quẻ cầu tài, công danh, sự nghiệp, thi cử, đi xa, hay muốn biết cái vị lai mình mong cầu được ứng nghiệm rõ ràng, người cầu quẻ tâm phải thành, thân phải sạch. Đốt hương thỉnh nguyện, khấn vái thần linh nhờ chỉ dẫn sở nguyện của mình thì mới mong quẻ linh nghiệm và đúng đắn được. Các bạn cũng đã biết, sự linh ứng căn bản là ở nơi lòng mình vậy.

CÁCH LẬP QUẺ[sửa]

Muốn xin quẻ, bạn hãy chọn 8 đồng tiền. Trong 8 đồng tiền, bạn lấy ra một đồng dán giấy đỏ cả 2 mặt. Để hết đồng tiền vào 2 lòng bàn tay úp kín lại, bạn đưa lên trán, xóc đều và thầm khấn... Kế gieo từng đồng một, cứ theo thứ tự (trên bảng đồ chiếu quẻ), chừng nào gieo ra đồng dán giấy đỏ thì thôi. Đồng đỏ nằm ở số nào thì đó là tên quẻ. Thí dụ: Đồng đỏ nằm ở số 2 là Đoài. Xong lần thứ nhất, ta bỏ tiền vào lòng bàn tay rồi lại tiếp tục xóc và gieo như trước. Ví dụ đồng đỏ ở số 4, vậy số 4 là Chấn, Chấn là tên quẻ. Trước chứ Đoài, sau chữ Chấn, hợp lại gọi chung là Đoài Chấn. Vậy Đoài Chấn là 1 quẻ. Nhưng mỗi một quẻ như Đoài chấn chẳng hạn lại có 6 quẻ Đoài chấn. Ta làm sao biết quẻ đoài chấn nào của ta cầu? Để giải thích điều đó, quí bạn cũng nên hiểu thêm rằng: Quẻ Diệc có 64 quẻ, mỗi quẻ có 6 hào (xem bảng đồ chiếu hào), vậy nhân lên thành 384 quẻ (hay hào). Bởi lẽ đó, sau khi xin được quẻ rồi bạn lại xóc tiền để tìm số thứ tự của quẻ. Nhưng lần này bạn phải bớt đi 2 đồng, chỉ dùng có 6 kể cả đồng đỏ. Bây giờ bạn để 6 đồng vào lòng bàn tay theo cách thức trên, gieo tiền ra, rồi sắp theo thứ tự (xem bảng chiếu hào). Như gieo đến số 5 là đồng đỏ, gọi là quẻ đoài chấn 5; như ở số 2 thì gọi là đoài chấn 2. Bạn chỉ việc tìm trong 384 quẻ là có quẻ bạn đang cầu. Cần nhắc thêm là có tất cả 3 lần gieo quẻ. Hai lần đầu để biết tên quẻ (quái danh), một lần sau là tìm hào số của quẻ ấy.

GIẢI ÐOÁN[sửa]

Như ở ví dụ trong cách gieo 1, ta gieo được quẻ Hỏa Phong Ðỉnh, hào 2 (có thể ghi là Ly Tốn 2).

Tra trong đáp án 384 hào của 64 quẻ, ta có lời giải đóan:

Ý mê kỷ bất mê
Sự khoan tâm bất khoan
Yếu tri đoan đích tín
Do cách lưỡng trùng sơn.
Gia Cát Khổng Minh

Dịch thơ:

Ý mê, mình chẳng mê
Việc dễ, lòng không dễ
Cần biết tin xác thực
Còn bị cách sơn khê.

Lời bàn:

Mê hay ngộ, dễ hay khó là do chính mình. Trong hoàn cảnh mê mà biết ngộ là tốt, Ðứng trước hoàn cảnh khó khăn mà có lòng kiên định, sáng suốt, thì có thể chuyển khó thành dễ, đổi nguy ra an. Ðường đi dễ không phải vì không gặp ngăn sông cách núi mà dễ vì lòng người không ngại núi e sông.

Chiếm được quẻ này, người còn đang ở trong tình trạng khó khăn, nghi ngại, trong lòng những mong đủ tin tức để có thể dực vào đó mà quyết định nhưng tin tức chờ mong kia vẫn chưa tới được vì sự cách trở sơn khê. Vậy hãy đợi thời cơ, chừng nào có đủ "thiên thời, địa lợi" rồi hãy ra tay hành động.


MỘT SỐ NHẬN XÉT[sửa]

So với các phương pháp ứng dụng Dịch lý Dịch số để bói, "KHÔNG MINH THẦN TOÁN" có vẻ đơn giản hơn nhiều. Số phương án đoán giải của "KHÔNG MINH THẦN TOÁN" cũng chỉ giới hạn ở con số 384. Phương pháp bói này có xứng với tên của vị quân sư lỗi lạc của nhà Thục Hán thời Tam Quốc (Trung Quốc) hay không, có "thần toán" hay không thì chỉ những người thường dùng nó mới biết!

Xem thêm[sửa]

Liên kết đến đây