Kinh tế Việt Nam: Vượt qua khủng hoảng và tiếp tục đẩy mạnh cải cách

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
  • Báo cáo mới của các chuyên gia Đại học Harvard và Việt Nam nói rằng kinh tế Việt Nam đang gặp những thách thức “nghiêm trọng nhất” từ 20 năm qua.
  • BBC trích dẫn báo cáo trên và nhận định chính phủ Việt Nam đã ở tình thế ‘buộc phải lựa chọn’
  • Nhận định của Giáo sư Dwight Perkins, Chủ nhiệm chương trình Việt Nam, ĐH Harvard cho rằng họ đã quan sát tình hình và đưa ra phân tích, nhận định, quan điểm của mình và gửi tới Chính phủ. Giờ đây trách nhiệm thuộc về Chính phủ, họ phải lắng nghe các ý kiến, đưa ra quyết định và sẽ phải sống với hệ quả của quyết định đó.
  • Một trong nhóm 10 giải pháp của nhóm chuyên gia Harvard Kennedy School là phải xem lại vai trò của các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước đầy quyền lực ở Việt Nam. Việc các tập đoàn lớn tranh cãi đùn đẩy trách nhiệm lẫn nhau khi đối mặt với khủng hoảng kinh tế chứng tỏ chính phủ “gần như không thể giám sát hoạt động của các tập đoàn lớn” và việc thực thi giải pháp là một thách thức rất lớn.