Làm việc với đối tượng video trong YouTube Video Editor

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Bạn có nhu cầu soạn sửa video bạn tải lên YouTube hoặc video có sẵn và được cấp phép mở trên YouTube để phục vụ cho các mục đích cá nhân của bạn, ví dụ, để tạo ra một tài nguyên giáo dục mở để phục vụ cho việc giảng dạy và/hoặc học tập của bạn ư? YouTube Video Editor[1] có thể giúp làm thỏa mãn nhu cầu đó của bạn đấy.

Các bước

Công việc chuẩn bị

 1. Đi tới YouTube Video Editor. Để đi tới được YouTube Video Editor - Trình soạn sửa video trên YouTube, bạn hãy tới địa chỉ: https://www.youtube.com/editor. Giả thiết bạn đã có tài khoản của Google và vì thế bạn sẽ thấy màn hình kênh video trên YouTube của riêng bạn xuất hiện.
 2. Cách chọn video để soạn sửa. Có 2 cách:
  • Cách 1. Ở màn hình của YouTube Video Editor, bạn sẽ nhìn thấy một dòng có 7 biểu tượng ở phía trên và bên tay phải của màn hình video lớn, với biểu tượng đầu tiên là video màu đen được chọn và bên dưới là các video bạn từng tải lên YouTube vào kênh của bạn (My Channel). Bạn có thể chọn 1 video từ đây để soạn sửa.
  • Cách 2. Bạn cũng có thể nhấn sang biểu tượng bên cạnh, nơi có 2 ký tự CC trong vòng tròn, và bạn sẽ thấy các video được cấp phép mở Creative Commons ở bên dưới. Bạn có thể chọn 1 video từ đây để soạn sửa. Đây là cách được chọn cho bài viết này.
 3. Chọn video để soạn sửa. Giả sử bạn chọn cách 2 để soạn sửa với video có tên là Black boat (Con tàu đen). Hãy nhấn chuột vào biểu tượng video đó rồi rê nó xuống dưới và sang bên trái vào nơi có dòng chữ Drag video here (Rê video vào đây). Ngay tức thì, bạn sẽ được đưa sang màn hình làm việc với video, với thực đơn Quick fixes (Sửa nhanh) được chọn mặc định, còn bên cạnh nó là các thực đơn filters (các bộ lọc), text (văn bản) và audio (âm thanh). Cũng ở màn hình này, bạn sẽ thấy xuất hiện ở bên dưới video vừa được đặt là biểu tượng nốt nhạc và dòng chữ Drag audio here (Rê âm thanh vào đây), và dòng thời gian của YouTube Video Editor với các số đếm khoảng thời gian của các đối tượng được đặt trên nó.
  • Nếu không muốn sử dụng tệp Black boat, hãy nhấn vào dấu thập ở đỉnh bên phải của hình thu nhỏ đoạn video đó để loại bỏ nó, sau đó hãy chọn video khác để thay thế.

Làm việc với video được chọn trên dòng thời gian của YouTube Video Editor

 1. Làm việc với video được chọn trên dòng thời gian (Timeline). Ban đầu, toàn bộ thời gian của tệp Black boat là 59 giây. Nếu bạn không muốn sử dụng hết toàn bộ độ dài thời gian của đoạn video được chọn, thì bạn có thể rút ngắn nó bằng cách đưa chuột vào giữa các cạnh bên (có thể cả với cạnh bên phía trước và cạnh bên phía sau), chuột sẽ biến thành hình mũi tên trắng 2 đầu, cùng cụm từ Nudge duration (rút ngắn lại độ dài thời gian) rồi rê chuột sang ngang và vào phần bên trong của hình ảnh thu nhỏ của đoạn video đó. Bạn sẽ thấy khung thời gian được rút xuống nhỏ hơn 59 giây. Như trong hình minh họa bên dưới, bạn sẽ thấy khung thời gian của đoạn video được chọn bị rút ngắn cả ở phía đầu và phía cuối xuống và chỉ còn khoảng 48 giây. Điều này đồng nghĩa với việc nếu bạn chơi đoạn video đó, thì bạn sẽ chơi nó không phải từ đầu và sẽ kết thúc sớm hơn so với kết thúc của đoạn video ban đầu, tương ứng với vệt màu xanh thẫm trên hình lớn của đoạn video được chọn.
  • Bạn cũng sẽ thấy rất rõ điều này nếu nhìn vào cột đếm thời gian khi cho đoạn video đó chạy.
  • Bất kỳ khi nào bạn muốn thoát ra khỏi màn hình làm việc với video được chọn trên dòng thời gian, thì hãy nhấn chuột vào bất kỳ khoảng không gian trống nào nằm ở bên phải của hình ảnh thu nhỏ của video được chọn trên dòng thời gian. Còn bất kỳ khi nào bạn muốn vào lại màn hình làm việc với video được chọn đó, hãy nhấn vào hình ảnh thu nhỏ của video được chọn đó.
  • Preview effects side-by-side with original video - Xem trước các hiệu ứng so với video gốc ở chế độ 2 màn hình xếp cạnh nhau, một cho đối tượng gốc và một cho đối tượng được áp dụng các hiệu ứng bạn chọn thử. Bạn rất nên chọn ô này để có thể so sánh được các hiệu ứng được tạo ra khi video được chọn của bạn làm việc với các thực đơn khác nhau được nêu bên dưới đây.
 2. Quick fixes - Sửa nhanh. Với thực đơn này được chọn, bạn có thể có các thao tác sau đây với video được chọn (bạn có thể tự thử để thấy và cảm nhận các hiệu ứng):
  • Auto-fix - Tự chỉnh. Chọn ô này sẽ làm cho video sáng lên.
  • Brightness and Contrast - Độ sáng và độ tương phản. Chọn ô này sẽ cho phép bạn tăng hoặc giảm độ sáng và độ tương phản của video được chọn bằng cách di chuyển các con trượt Brightness (độ sáng) và Contrast (độ tương phản) sang phải hoặc sang trái để tăng hoặc giảm chúng, một cách tương ứng.
  • Slow motion - Di chuyển chậm. Chọn ô này sẽ cho phép bạn giảm tốc độ di chuyển của video được chọn tới 2, 4, 8 lần so với tốc độ di chuyển của video gốc.
  • Rotation - Xoay. Nhấn vào 2 núm bên dưới sẽ làm xoay video được chọn theo hoặc ngược chiều kim đồng hồ theo từng góc 90 độ mỗi lần.
  • Pan and Zoom - Trải rộng và phóng to.
  • Stabilize video - Tạo sự ổn định cho video. Chọn ô này sẽ làm cho video được ổn định hơn bằng việc di chuyển con trượt Stabilize sẽ xuất hiện ở bên dưới.
 3. Filters - Bộ lọc. Với thực đơn này được chọn, bạn có thể thử và áp dụng các bộ lọc khác nhau cho video được chọn. Hãy nhấn vào hình ảnh thu nhỏ của bộ lọc để thử. Nếu bạn thấy thích, hãy nhấn vào nó một lần nữa để áp dụng.
 4. Text - Văn bản. Với thực đơn này được chọn, bạn có thể thêm văn bản vào video được chọn. Để có thể đưa văn bản vào video, việc đầu tiên bạn phải làm là chọn ô Enable Text (Bật chế độ văn bản). Ngay khi bạn chọn ô này, bạn sẽ thấy có dòng Enter Text Here (Gõ văn bản vào đây) xuất hiện trên video được chọn. Bạn có thể thực hiện các hành động sau với văn bản:
  • Thay đổi phông chữ, bằng cách chọn từ hộp các phông chữ (Font), với mặc định là phông chữ Open Sans.
  • Thay đổi dạng chữ, bằng cách chọn núm B (Bold) - đậm, hoặc chọn núm I (Italic) – nghiêng.
  • Thay đổi kích cỡ chữ, bằng việc chọn từ hộp các kích cỡ chữ (Size), với mặc định là Medium (cỡ chữ trung bình).
  • Thay đổi màu chữ, bằng việc chọn từ hộp màu chữ (Color).
  • Dóng hàng cho văn bản, bằng việc chọn từ hộp dóng hàng (Align), với mặc định là dóng hàng sang trái (Left).
  • Chọn vị trí cho dòng văn bản, bằng việc chọn từ hộp vị trí (Position), với mặc định là ở đáy (bottom).
  • Tạo màu nền cho nền của dòng văn bản, bằng việc chọn từ hộp màu nền văn bản (Banner color).
  • Tạo chiều cao cho phần nền của dòng văn bản, bằng việc chọn từ hộp chiều cao phần nền văn bản (Banner height). Mặc định, chiều cao phần văn bản chiếm 30% toàn bộ chiều cao của video được chọn. Bạn có thể di chuyển con trượt sang trái hoặc phải để giảm hoặc tăng tỷ lệ chiều cao phần văn bản, một cách tương ứng.
  • Tạo độ mờ cho phần nền của dòng văn bản, bằng việc chọn độ mờ phần nền văn bản (Banner opacity). Mặc định, độ mờ là 50%. Bạn có thể di chuyển con trượt sang trái hoặc phải để giảm hoặc tăng tỷ lệ độ mờ, một cách tương ứng.
  • Tạo dòng văn bản, bằng việc gõ cụm từ bất kỳ bạn muốn vào trường Text (Văn bản), nơi mặc định có dòng chữ Enter Text Here (Gõ văn bản vào đây). Ví dụ, bạn có thể gõ: ‘Con tàu đen lướt sóng’, với phần nền dòng văn bản màu đỏ, như trong hình minh họa.
 5. Audio - Âm thanh/Tiếng nói. Với thực đơn này được chọn, bạn có thể chỉnh sửa âm thanh/tiếng nói của video được chọn, ví dụ như:
  • Chỉnh âm lượng (Volume), bằng cách di chuyển con trượt sang trái hoặc phải để giảm hoặc tăng âm lượng, một cách tương ứng.
  • Chỉnh âm thanh/tiếng nói cho cân (Pan), bằng cách di chuyển con trượt sang trái hoặc phải để giảm hoặc tăng sự cân bằng âm thanh, một cách tương ứng.
  • Chỉnh âm trầm (Bass), bằng cách di chuyển con trượt sang trái hoặc phải để giảm hoặc tăng âm trầm, một cách tương ứng.
  • Chỉnh âm bổng (Treble), bằng cách di chuyển con trượt sang trái hoặc phải để giảm hoặc tăng âm bổng, một cách tương ứng.
 6. Hoàn tất soạn sửa video được chọn. Tới đây, các bước chỉnh sửa video được chọn đã kết thúc. Để hoàn tất, bạn hãy:
  • Nhấn vào núm Create video ở góc trên bên phải màn hình để lưu lại các soạn sửa và tạo ra video với các hiệu ứng bạn mong muốn có.
  • Bạn sẽ được đưa sang một màn hình khác, nơi YouTube video Editor nhắc bạn về việc chương trình đang tiến hành xử lý video bạn vừa tạo ra, nhắc bạn kiểm tra lại sau và xin lỗi về điều đó.

Khuyến cáo

 • Bài viết này, Làm việc với đối tượng video trong YouTube Video Editor, chỉ là một thành phần trong tổng thể của một dự án video.

Nguồn và Trích dẫn

Liên kết đến đây