Lý thuyết Vật lý Tổng quát

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Một nông dân Việt Nam, ông Đinh Văn Hùng ở Nghi Lộc, Nghệ An vừa công bố một lý thuyết mới về vật lý với tên gọi: LÝ THUYẾT VẬT LÝ TỔNG QUÁT. Nội dung chính của lý thuyết này là hai phát hiện về bản chất của hấp dẫn và bản chất của photon. Các bạn có thể tham khảo và tải về toàn văn nội dung lý thuyết này tại: http://www.nongdan.vn/channel.aspx?Code=NEWS&NewsID=15488&c=53.