Lịch Tiêm chủng

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BS. Võ Đức Minh

LICH TIÊM CHỦNG CÁC LOẠI VACCIN


Lứa tuổi Loại Vaccin phòng bệnh Lịch tiêm
Sơ sinh Lao (BCG) Mũi 1: nhắc lại sau 4 năm
Viêm gan B Mũi 1
1 tháng tuổi Viêm gan B Mũi 2
2 tháng tuổi (6-90 ngày) Viêm gan B Mũi 3: một năm sau nhắc lại mũi 4
Bạch hầu-Ho gà-Uốn ván Mũi 1
Bại liệt Uống
Viêm màng não mủ, viêm phổi … do Hib Mũi 1
3 tháng tuổi (90-120 ngày) Bạch hầu-Ho gà-Uốn ván Mũi 2
Bại liệt Uống
Viêm màng não mủ, viêm phổi … do Hib Mũi 2
4 tháng tuổi (120 ngày) Bạch hầu-Ho gà-Uốn ván Mũi 3: nhắc lại sau 1 năm
Bại liệt Uống
Viêm màng não mủ, viêm phổi … do Hib Mũi 3: nhắc lại sau 1 năm
9 tháng Sởi Mũi 1
12 tháng tuổi Viêm não Nhật Bản B Tiêm 2 mũi: mỗi mũi cách nhau 1 tuần,
1 năm sau tiêm nhắc lại mũi 3 và cứ
3 năm tiêm nhắc lại 1 lần cho đến 15 tuổi
Thủy đậu Tiêm một mũi duy nhất (Nếu trẻ trên
12 tuổi tiêm 2 mũi, mỗi mũi cách nhau 6-8 tuần)
15 tháng tuổi Sởi, Quai bị, Rubella Tiêm một mũi
18 tháng tuổi Viêm màng não do Não mô cầu typ A + C Tiêm 1 mũi; 3 năm sau nhắc 1 lần
24 tháng tuổi Phế cầu Tiêm 1 mũi và cứ 5 năm nhắc lại 1 lần

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.