Lịch sử 6 - Mở đầu - Bài 2, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 2: CÁCH TÍNH THỜI GIAN TRONG LỊCH SỬ

1. TẠI SAO PHẢI XÁC ĐỊNH THỜI GIAN?

2. NGƯỜI XƯA ĐÃ TÍNH THỜI GIAN NHƯ THẾ NÀO?

3. THẾ GIỚI CÓ CẦN MỘT THỨ LỊCH CHUNG HAY KHÔNG?

Cuốn sách này còn đang triển khai.
Mời bạn tham gia viết thêm để sách được hoàn thiện hơn. Xem phần trợ giúp về cách sửa bài.


  MỞ ĐẦU
  PHẦN 1
  PHẦN 2
  

Bài

01 - 02

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.