Lịch sử 6 - Phần 2 - Chương 3 Bài 23, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 23: NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA TRONG CÁC THẾ KỈ VII-IX

1. DƯỚI ÁCH ĐÔ HỘ CỦA NHÀ ĐƯỜNG, NƯỚC TA CÓ GÌ THAY ĐỔI?

2. KHỞI NGHĨA MAI THÚC LOAN (722)

3. KHỞI NGHĨA PHÙNG HƯNG (TRONG KHOẢNG 776 - 791)

Cuốn sách này còn đang triển khai.
Mời bạn tham gia viết thêm để sách được hoàn thiện hơn. Xem phần trợ giúp về cách sửa bài.


  MỞ ĐẦU
  PHẦN 1
  PHẦN 2
  

Bài

01 - 02

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.