Lịch sử 6 - Phần 2 - Chương 3 Bài 18, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 18: TRƯNG VƯƠNG VÀ CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC HÁN

1. HAI BÀ TRƯNG ĐÃ LÀM GÌ SAU KHI GIÀNH LẠI ĐƯỢC ĐỘC LẬP?

2. CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC HÁN (42-43)ĐÃ DIỄN RA NHƯ THẾ NÀO?

Cuốn sách này còn đang triển khai.
Mời bạn tham gia viết thêm để sách được hoàn thiện hơn. Xem phần trợ giúp về cách sửa bài.


  MỞ ĐẦU
  PHẦN 1
  PHẦN 2
  

Bài

01 - 02

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.