Lecture:Sinh học Đại cương MIT 7.013/Glossary/insulin

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Insulin: Một loại hocmôn của do tuyến tụy tiết ra có nhiệm vụ điều hòa lượng đường trong máu.